Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Welzijn – Jongeren over de hele wereld

© shutterstock.com - mangostock
Hoe zijn jongeren er in jouw regio aan toe, vergeleken met leeftijdsgenoten in andere landen? Dat zie je op de de Better Life-index van de OESO en de Global Youth Wellbeing Index.

Better Life-index (OESO)

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) runt het Better Life-initiatief, met statistieken over de materiële levensomstandigheden en de kwaliteit van leven (gezondheid, onderwijs en milieu). De cijfers, uitgesplitst naar land, leeftijd en geslacht, geven een vergelijkend beeld van de vooruitgang in landen over de hele wereld. Op de interactieve kaart kun je zien welke regio's het best scoren voor de verschillende welzijnsaspecten.

 

Het gemiddelde niveau van tevredenheid over het leven in de OESO is 6,6, met Denemarken, IJsland en Zwitserland aan kop.

 

65% van de bevolking in de werkende leeftijd (15 - 64) heeft betaald werk. Dit percentage ligt het hoogst in IJsland (82%), Zwitserland (80%) en Noorwegen (75%), en het laagst in Griekenland (49%), Turkije (50%) en Spanje (56%).

 

Er is ook een duidelijke kloof tussen man en vrouw als het gaat om werk. Gemiddeld heeft 58% van alle vrouwen een baan, tegenover 73% van alle mannen. De kloof is het grootst in Turkije en Mexico, en het kleinst in Canada, Estland en de Scandinavische landen.

 

De opkomst bij verkiezingen, een maat voor de maatschappelijke betrokkenheid, ligt in de OESO-landen op gemiddeld 68%. Gemiddeld is 28% van de volksvertegenwoordigers op landelijk niveau vrouw.

 

Global Youth Wellbeing Index

De Global Youth Wellbeing Index verzamelt voor jongeren relevante gegevens om het welzijnsgevoel van jongeren over de hele wereld in te schatten en met elkaar te vergelijken. Er wordt een score gegeven voor de volgende zes bestaansaspecten:

  • betrokkenheid bij de samenleving
  • economisch perspectief
  • onderwijs
  • gezondheid
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • veiligheid

 

De scores zijn gebaseerd op de subjectieve beleving van jongeren zelf. De mate van tevredenheid van jongeren komt niet noodzakelijk overeen met hun objectieve welvaart.

 

De meeste jongeren zijn relatief weinig tevreden over hun situatie. Niet meer dan 15% toont zich matig of heel tevreden. In het algemeen scoren jongeren het hoogst voor gezondheid en het laagst voor economisch perspectief, zelfs in welvarende landen.

 

In meer dan twee derde van de landen is de score voor gezondheid hoger dan gemiddeld. In landen met een hoog gemiddeld inkomen, zijn de vruchtbaarheid en het sterftecijfer laag, maar komen depressie en stress bij jongeren juist relatief vaak voor.

Gepubliceerd: Wo, 25/11/2015 - 17:04


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!