Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Nuorten hyvinvointi vertailussa

© shutterstock.com - mangostock
Miten oman maasi nuorten elämä vertautuu muiden maiden nuorten elämään? Tutustu maailmanlaajuisiin hyvinvointivertailuihin.

OECD:n Better Life Index

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) Better Life -hankkeessa tuotetaan tilastotietoa materiaalisista elinoloista ja elämänlaadusta (terveys, koulutus ja ympäristö). Asuinmaan, iän ja sukupuolen mukaan jaotellut tilastot kuvastavat yhteiskuntien suhteellista kehitystä eri puolilla maailmaa. Interaktiivinen kartta näyttää eri alueiden menestymisen hyvinvoinnin eri osa-alueilla.

 

Kun ihmisiltä kysyttiin heidän yleisestä tyytyväisyydestään elämään, he antoivat tilanteelleen OECD-maissa keskimäärin arvosanan 6,6. Tyytyväisimpiä ihmiset olivat Tanskassa, Islannissa ja Sveitsissä.

 

65 % työikäisistä (15–64-vuotiaat) on ansiotyössä. Työllisyysaste on korkein Islannissa (82 %), Sveitsissä (80 %) ja Norjassa (75 %) ja alhaisin Kreikassa (49 %), Turkissa (50 %) ja Espanjassa (56 %).

 

Naisten ja miesten työllisyydessä on selviä eroja. Koko OECD:ssä 58 % naisista käy työssä, miehistä taas 73 %.  Suurimmat erot sukupuolten työssäkäynnissä ovat Turkissa ja Meksikossa ja pienimmät Kanadassa, Virossa ja Pohjoismaissa.

 

Yhteiskunnallista aktiivisuutta koskevien tilastojen mukaan äänestysprosentti oli OECD-maissa keskimäärin 68 %. Naisten osuus maiden kansallisisten parlamenttien paikoista oli keskimäärin vain noin 28 %.

 

Global Youth Wellbeing Index

Global Youth Wellbeing Index ‑sivustolle on koottu nuorisoon liittyvää tietoa, jonka avulla voidaan arvioida ja vertailla nuorten hyvinvointia maailman eri maissa. Tilastoissa tarkastellaan kuutta elämänaluetta:

  • yhteiskunnallinen toiminta
  • taloudelliset mahdollisuudet
  • koulutus
  • terveys
  • tieto- ja viestintätekniikka
  • turvallisuus.

 

Tutkimustuloksissa on otettu huomioon ihmisten omiin näkemyksiin perustuvia indikaattoreita, sillä nuorten tyytymättömyys omaan tilanteeseensa ei aina suoraan vastaa heidän hyvinvointinsa todellista tasoa.

 

Useimmat nuoret kokevat hyvinvointinsa tason suhteellisen alhaiseksi. Vain 15 % nuorista arvioi sen korkeaksi tai kohtalaiseksi. Yleisesti ottaen nuorten terveystilanne sai parhaimman arvosanan ja taloudelliset mahdollisuudet huonoimman, myös maissa, joissa hyvinvoinnin yleinen taso oli korkea.

 

Terveysasioissa yli kaksi kolmasosaa tutkituista maista sijoittuu tilastoissa keskiarvon yläpuolelle. Vaikka monissa korkean tulotason maissa syntyvyys ja kuolleisuus ovat verrattain alhaisia, nuorten masennus ja stressi on yleisempää.

Julkaistu: Ke, 25/11/2015 - 16:40


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä