Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ευημερία – νέοι απ' όλο τον κόσμο

© shutterstock.com - mangostock
Ποιες είναι οι επιδόσεις των νέων της περιοχής σας σε σχέση με την ίδια ηλικιακή ομάδα σε άλλες χώρες; Για να βρείτε την απάντηση, ρίξτε μια ματιά στον Δείκτη του ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Δείκτη Ευημερίας των Νέων.

Δείκτης Καλύτερης Ζωής του ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) διαχειρίζεται την πρωτοβουλία Καλύτερη Ζωή η οποία παράγει στατιστικές σχετικά με τις υλικές συνθήκες ζωής και την ποιότητα ζωής (υγεία, εκπαίδευση και περιβάλλον). Τα στοιχεία αυτά κατηγοριοποιούνται ανά χώρα, ηλικία και φύλο και δείχνουν τη σχετική πρόοδο των κοινωνιών ανά τον κόσμο. Χρησιμοποιήστε τον διαδραστικό χάρτη για να δείτε ποιες περιφέρειες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά διάφορες πτυχές ευημερίας.

 

Το μέσο επίπεδο γενικής ικανοποίησης από τη ζωή στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 6,6. Τις υψηλότερες επιδόσεις έχουν η Δανία, η Ισλανδία και η Ελβετία.

εργασία. Τα σχετικά ποσοστά είναι υψηλότερα στην Ισλανδία (82%), την Ελβετία

Το 65% των ατόμων σε ηλικία εργασίας (15 - 64 ετών) έχουν αμειβόμενη (80%) και τη Νορβηγία (75%), και χαμηλότερα στην Ελλάδα (49%), την Τουρκία (50%) και την Ισπανία (56%).

 

Υπάρχει επίσης χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση. Συνολικά, το 58% των γυναικών έχουν εργασία, σε σύγκριση με το 73% των ανδρών. Το χάσμα είναι μεγαλύτερο στην Τουρκία και το Μεξικό και μικρότερο στον Καναδά, την Εσθονία και τις Σκανδιναβικές χώρες.

 

Όσον αφορά τη συμμετοχή στα κοινά, η συμμετοχή στις εκλογές ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 68% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Κατά μέσο όρο οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 28% περίπου των θέσεων στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Παγκόσμιος Δείκτης Ευημερίας των Νέων

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ευημερίας των Νέων συγκεντρώνει και συνδέει δεδομένα για τους νέους με στόχο την αξιολόγηση και τη σύγκριση της ευημερίας των νέων σε όλο τον κόσμο. Καταγράφονται στοιχεία για 6 πτυχές της ζωής:

  • συμμετοχή των πολιτών στα κοινά
  • οικονομικές ευκαιρίες
  • εκπαίδευση
  • υγεία
  • τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών
  • ασφάλεια.

 

Οι επιδόσεις λαμβάνουν υπόψη δείκτες με βάση το πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι τα πράγματα, καθώς ο βαθμός μη ικανοποίησης μεταξύ των νέων δεν αντικατοπτρίζει πάντοτε και τον βαθμό ευημερίας τους.

 

Οι περισσότεροι νέοι βιώνουν σχετικά χαμηλά επίπεδα ευημερίας. Μόνο το 15% βαθμολογούν το επίπεδο ευημερίας τους ως υψηλό ή έστω μέτριο. Σε γενικές γραμμές, οι νέοι έχουν τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την υγεία και τις χαμηλότερες όσον αφορά τις οικονομικές ευκαιρίες, ακόμη και στις χώρες όπου το γενικό επίπεδο ευημερίας είναι υψηλό.

 

Πάνω από τα δύο τρίτα των χωρών σημειώνουν ποσοστά πάνω από τον μέσο όρο στον τομέα της υγείας. Αν και οι χώρες με υψηλό εισόδημα τείνουν να έχουν συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας και θνησιμότητας, τα ποσοστά νεανικής κατάθλιψης και άγχους είναι συχνά υψηλότερα.

Δημοσιεύθηκε: Τετ, 25/11/2015 - 16:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!