Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Trivsel – unge i hele verden

© shutterstock.com - mangostock
Hvordan har unge det i din region i forhold til samme aldersgruppe i andre lande? Det kan du finde ud af i OECD's Index og Global Youth Wellbeing Index for unge.

OECD Better Life Index

OECD (organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) administrerer initiativet Better Life, som producerer statistikker over materielle levevilkår og livskvalitet (sundhed, uddannelse og miljø). Tallene viser de relative fremskridt rundt om i verden opdelt efter land, alder og køn. Brug det interaktive kort til at se, hvilke regioner der klarer sig bedst inden for forskellige aspekter af trivsel.

 

Den gennemsnitlige generelle tilfredshed med tilværelsen i hele OECD er på 6,6. Danmark, Island og Schweiz scorer højest.

 

65 % af alle i den arbejdsdygtige alder (15-64) har betalt arbejde. Tallet er højest i Island (82 %), Schweiz (80 %) og Norge (75 %) og lavest i Grækenland (49 %), Tyrkiet (50 %) og Spanien (56 %).

 

Der er også en kønsbestemt forskel inden for beskæftigelse. I alt har 58 % af kvinderne job, mod 73 % af mændene.  Forskellen er størst i Tyrkiet og Mexico og mindst i Canada, Estland og Norden.

 

Hvad angår deltagelse i det offentlige liv, lå den gennemsnitlige valgdeltagelse på 68 % i OECD-landene. Kvinder har i snit kun 28 % af pladserne i de nationale parlamenter.

 

Global Youth Wellbeing Index

Global Youth Wellbeing Index indeholder og linker til ungdomsrelaterede data og giver mulighed for at vurdere og sammenligne unges trivsel rundt om i verden. Der gives point for 6 aspekter af tilværelsen:

  • deltagelse i det offentlige liv
  • økonomiske muligheder
  • uddannelse
  • sundhed
  • informations- og kommunikationsteknologi (ikt)
  • sikkerhed.

 

Tallene tager hensyn til folks egen opfattelse, da graden af tilfredshed blandt unge ikke altid afspejler deres velstand.

 

De fleste unge oplever forholdsvis lav trivsel. Kun 15 % vurderer deres trivsel som god eller bare nogenlunde. Generelt scorer unge højest for sundhed og lavest for økonomiske muligheder, selv i lande med høj generel trivsel.

 

Over to tredjedele af landene ligger over gennemsnittet for sundhed. Mens højindkomstlandene ofte har forholdsvis lavere fødselstal og dødelighed, er antallet af unge med depression og stress ofte højere.

Offentliggjort: Ons, 25/11/2015 - 16:31


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!