Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Jak se vede mladým lidem ve světě

© shutterstock.com - mangostock
Chcete se dozvědět, jak se mají mladí u vás a jak na tom jsou jejich vrstevníci v jiných zemích? Podívejte se na ukazatele Index OECD a Global Youth Wellbeing Index zaměřené na mladé lidi

Index OECD Better Life

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vytvořila iniciativu Better Life (v angl. lepší život), která vypracovává statistiky vypovídající o materiálních životních podmínkách a kvalitě života (tj. zdraví, vzdělání a životní prostředí). Údaje jsou rozděleny podle státu, věku a pohlaví a ukazují relativní pokrok dosažený v jednotlivých zemích. Na interaktivní mapě můžete zjistit, které regiony dosáhly v různých ukazatelích nejlepších výsledků.

 

Průměrná hodnota celkové spokojenosti s životní úrovní v zemích OECD činí 6,6. Nejspokojenější jsou pak lidé v Dánsku, na Islandu a ve Švýcarsku.

 

65 % lidí v produktivním věku (15–64 let) má placenou práci. Nejvyšších hodnot tento ukazatel dosahuje na Islandu (82 %), ve Švýcarsku (80 %) a v Norsku (75 %). Nejnižší je naopak v Řecku (49 %), Turecku (50 %) a ve Španělsku (56 %).

 

Rozdíl existuje také v zaměstnanosti mužů a žen Celkově má práci 58 % žen, přičemž pracujících mužů je 73 %. Největší rozdíl byl zaznamenán v Turecku a v Mexiku, nejmenší pak v Kanadě, Estonsku a severských zemích.

 

Pokud jde o občanskou angažovanost, průměrná volební účast v zemích OECD dosáhla 68 %. Mezi poslanci vnitrostátních parlamentů je v průměru pouze 28 % žen.

 

Global Youth Wellbeing Index

Index Global Youth Wellbeing porovnává shromážděné údaje o mladých lidech a srovnává jejich životní podmínky na celém světě. Index hodnotí 6 oblastí života:

  • občanskou angažovanost
  • hospodářské příležitosti
  • vzdělání
  • zdraví
  • informační a komunikační technologie
  • bezpečí a jistotu

 

Výsledné skóre zohledňuje indikátory vycházející z pocitů jednotlivců, protože nespokojenost mladých lidí ne vždy odráží úroveň blahobytu.

 

Většina mladých lidí není se svými životními podmínkami příliš spokojena. Pouze 15 % z nich je hodnotí jako velmi dobré nebo alespoň uspokojivé. Nejvyšší spokojenost vyjadřují mladí lidé obecně v oblasti zdraví. Nejhůře hodnotí hospodářské příležitosti, a to i v zemích s celkově vysokou životní úrovní.

 

Více než dvě třetiny zemí vykazují v oblasti zdraví nadprůměrné výsledky. Země s vysokými příjmy mají nižší míru porodnosti a úmrtnosti, avšak úroveň deprese a stresu je u mladých lidí často nadprůměrná.

Zveřejněno: st, 25/11/2015 - 16:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz