Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Ungdomsgarantin – läget efter ett år

© fotolia.com - goodluz
Vad har ungdomsgarantin lett till i de olika EU-länderna?

Ungdomsgarantin lanserades 2013 i alla EU-länder för att få bukt med den växande ungdomsarbetslösheten och de allt större regionala skillnaderna inom EU. Den går ut på att alla under 25 år ska få erbjudande om jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplats inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller slutat skolan. Läs vår andra artikel om ungdomsgarantin

 

Under 2014 hjälpte kommissionen EU-länderna att ta fram nationella genomförandeplaner för ungdomsgarantin, som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas. Dessutom har sysselsättningskommittén tagit fram indikatorer för att följa upp ungdomsgarantin i alla EU-länder.

 

Konkreta förbättringar

De flesta EU-länder har gjort vissa reformer av arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Vissa har gjort mer än andra och nått goda resultat, till exempel Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Polen, Portugal och Rumänien. Läs mer här

 

Kommissionen har satsat nästan 1 miljard euro på sysselsättningsinitiativet för unga. Europeiska socialfonden bidrar också med pengar.

 

Resultat

  • Rumänien – 27 ungdomsgaranticentrum har inrättats med stöd från Europeiska socialfonden.
  • Italien, Portugal och Spanien – via en webbportal kan ungdomar nu skicka in sina uppgifter till ett nationellt register.
  • Slovenien, Litauen och Belgien – offentliga arbetsförmedlingar har inrättats eller förstärkts.
  • Frankrike, Portugal och Spanien – förnyat fokus på utbildningens kvalitet.
  • Polen, Lettland och Finland – smidigare övergång från skola till arbete.

 

Läs mer om hur ungdomsgarantin genomförs

 

 

Publicerad: Ons, 25/11/2015 - 15:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!