Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Záruka pre mladých ľudí – situácia po roku

© fotolia.com - goodluz
Aké sú výsledky programu záruky pre mladých ľudí v rôznych krajinách EÚ?

Záruka pre mladých ľudí funguje v celej EÚ od roku 2013 a jej cieľom je boj proti rastúcej nezamestnanosti mladých a rozdielom medzi regiónmi Európy. Zabezpečuje, aby sa ľuďom vo veku do 25 rokov ponúklo zamestnanie,  vzdelávania, učňovská príprava alebo stáž v lehote do štyroch mesiacov po tom, čo prídu o prácu alebo ukončia vzdelanie. Článok o záruke pre mladých ľudí

 

V roku 2014 Európska komisia pomohla krajinám EÚ vypracovať ich národné plány vykonávania záruky pre mladých ľudí, v ktorých sa určili jednotlivé opatrenia. Výbor pre zamestnanosť (EMCO) navyše vypracoval rámec ukazovateľov na monitorovanie záruky pre mladých ľudí vo všetkých krajinách EÚ.

 

Skutočné zlepšenia

Väčšina krajín EÚ prijala určité opatrenia a zaviedla reformy v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Niektoré vynaložili značné úsilie a dosiahli zlepšenia. Medzi ne patria: Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

 

Komisia sprístupnila 1 mld. EUR na predbežné financovanie Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Európsky sociálny fond je ďalším zdrojom financovania.

 

Úspechy

  • Rumunsko – 27 centier pre záruku pre mladých ľudí vytvorených s podporou Európskeho sociálneho fondu.
  • Taliansko, Portugalsko a Španielsko – elektronický portál umožňuje mladým ľuďom posielať údaje na účely záruky pre mladých ľudí do národného registra.
  • Slovinsko, Litva a Belgicko – vytvorenie alebo posilnenie verejných služieb zamestnanosti.
  • Francúzsko, Portugalsko a Španielsko – kvalita vzdelávania a odbornej prípravy opäť v centre záujmu.
  • Poľsko, Lotyšsko a Fínsko – zjednodušenie prechodu zo systému vzdelávania do zamestnania.

 

Podrobnejšie informácie a prípadové štúdie nájdete tu.

Dátum uverejnenia: str., 25/11/2015 - 15:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!