Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Gwarancja dla młodzieży działa już od roku

© fotolia.com - goodluz
Co udało się osiągnąć w poszczególnych krajach UE dzięki programowi gwarancji dla młodzieży?

Program gwarancji dla młodzieży został zainicjowany w 2013 r. w całej UE, aby rozwiązać problem rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi i różnic, jakie istniały pod tym względem w różnych częściach UE. Celem programu jest zagwarantowanie osobom poniżej 25. roku życia zatrudnienia, dalszego kształcenia, stażu lub przyuczenia do zawodu w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy lub zakończenia nauki. Przeczytaj artykuły o gwarancji dla młodzieży

 

W 2014 r. Komisja Europejska pomogła krajom UE w opracowaniu krajowych planów wdrażania gwarancji dla młodzieży, doradzając, jakie działania powinny podjąć poszczególne kraje. Dodatkowo Komitet Zatrudnienia (EMCO) sporządził ramy wskaźników do monitorowania gwarancji dla młodzieży w całej UE.

 

Realna poprawa

Większość krajów UE podjęła określone działania i wprowadziła reformy w dziedzinie zatrudnienia i edukacji. Niektóre kraje zadziałały na dużą skalę i osiągnęły dobre wyniki. Tak było między innymi w przypadku: Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Rumunii. Więcej informacji

 

Komisja przeznaczyła prawie miliard euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Inne środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Osiągnięcia

  • Rumunia – dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono 27 ośrodków gwarancji dla młodzieży.
  • Włochy, Portugalia i Hiszpania – utworzono portal internetowy, za pośrednictwem którego młodzi ludzie mogą przesyłać dane wymagane w związku z gwarancją dla młodzieży do rejestru krajowego.
  • Słowenia, Litwa i Belgia – powołano do życia publiczne służby zatrudnienia lub zwiększono ich skuteczność.
  • Francja, Portugalia i Hiszpania – ponownie położono nacisk ja jakość kształcenia i szkolenia.
  • Polska, Łotwa i Finlandia – ulepszono proces przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy.

 

Szczegółowe opisy zrealizowanych projektów można znaleźć tutaj.

Opublikowane: śr., 25/11/2015 - 15:18


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie