Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Garantija jauniešiem — kāds ir stāvoklis pēc gada

© fotolia.com - goodluz
Ko dažādās ES valstīs izdevies sasniegt programmai “Garantija jauniešiem”?

Garantiju jauniešiem ieviesa visā ES 2013. gadā, lai mazinātu jaunatnes augošo bezdarbu un atšķirības starp dažādiem reģioniem. Tā garantē, ka par 25 gadiem jaunākiem cilvēkiem piedāvās darbu, iespēju izglītoties vai mācekļa vietu 4 mēnešu laikā, kopš viņi pazaudējuši darbu vai atstājuši skolu.  Lasi citu mūsu rakstu par šo garantiju

 

2014. gadā Eiropas Komisija palīdzēja ES dalībvalstīm izstrādāt pašām savus garantijas jauniešiem īstenošanas plānus, kuros norādīti konkrēti pasākumi. Nodarbinātības komiteja (EMCO) ir izstrādājusi rādītājus, kas palīdz novērot garantijas jauniešiem īstenošanu visās ES valstīs.

 

Reāli  uzlabojumi

Lielākā daļa ES valstu ir šo to paveikušas un īstenojušas nodarbinātības un izglītības reformas. Taču dažām izdevies padarīt daudz un panākt būtiskus uzlabojumus. Runa ir par šādām valstīm: Franciju, Igauniju, Īriju, Kipru, Poliju, Portugāli, Rumāniju un Somiju. Vairāk vari uzzināt te.

 

Komisija ir iedalījusi gandrīz miljardu eiro Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas priekšfinansējumam. Vēl viens finansējuma avots ir Eiropas Sociālais fonds.

 

Sasniegumi

  • Rumānija – ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izveidoti 27 garantijas jauniešiem centri.
  • Itālija, Portugāle un Spānija – jauniešiem ir iespēja no internetportāla  nosūtīt ar šo garantiju saistītus datus uz valsts reģistru.
  • Slovēnija, Lietuva un Beļģija – izveidoti vai nostiprināti valsts nodarbinātības dienesti.
  • Francija, Portugāle un Spānija – pastiprināta uzmanība tiek pievērsta izglītības un apmācības kvalitātei.
  • Polija, Latvija un Somija – atvieglota pāreja no skolas sola uz algotu darbu.

 

Sīkāku informāciju un ziņas par konkrētiem gadījumiem vari lasīt te.

publicēts: T., 25/11/2015 - 15:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!