Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Εγγυήσεις για τη Νεολαία - ένας χρόνος μετά

© fotolia.com - goodluz
Τι έχει επιτύχει το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» στις διάφορες χώρες της ΕΕ;

Οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» ξεκίνησαν  το 2013 σε όλη την ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας των νέων και των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Εγγυώνται ότι τα άτομα κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν προσφορά εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης ή μαθητείας εντός 4 μηνών αφότου έχουν χάσει τη δουλειά τους ή έχουν αφήσει το σχολείο. Διαβάστε ένα άλλο άρθρο μας σχετικά με τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία».

 

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, προσδιορίζοντας τα μέτρα που θα λαμβάνουν κατά περίπτωση. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Απασχόλησης EMCO ανέπτυξε ένα πλαίσιο δεικτών για την παρακολούθηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

 

Πραγματικές βελτιώσεις

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν προβεί σε ορισμένες ενέργειες και έχουν εισαγάγει μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Μερικές έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και έχουν επιτύχει βελτιώσεις. Τέτοια παραδείγματα είναι: η Κύπρος, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει κονδύλια ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ για την προχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη Νεολαία».  Άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Επιτεύγματα

  • Ρουμανία - δημιουργήθηκαν 27 κέντρα Εγγυήσεων για τη Νεολαία με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
  • Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία - μια ηλεκτρονική πύλη έδωσε τη δυνατότητα σε νέους να στέλνουν δεδομένα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία σε εθνικό μητρώο.
  • Σλοβενία, Λιθουανία και Βέλγιο - δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
  • Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία - εστίαση εκ νέου στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Πολωνία, Λετονία και Φινλανδία – διευκολύνθηκε η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και περιπτωσιολογικές μελέτες, διαβάστε αυτό.

Δημοσιεύθηκε: Τετ, 25/11/2015 - 14:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!