Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Гаранция за младежта — година по-късно

© fotolia.com - goodluz
Какво постигна програмата за гаранция за младежта в различните страни от ЕС?

Гаранция за младежта стартира през 2013 г. в ЕС с цел борба с нарастващата младежка безработица и регионалните неравенства в Европа. Тя гарантира, че на младежите под 25 години ще бъде направено предложение за работа, образование, обучение или чиракуване в рамките на 4 месеца, след като са изгубили работата си или са напуснали училище. Прочетете нашата статия за гаранцията за младежта

 

През 2014 г. Европейската комисия помогна на страните от ЕС да разработят свои собствени планове за прилагане на гаранцията за младежта, като определи какви мерки трябва да бъдат взети във всеки отделен случай. Освен това Комитетът по заетостта (EMCO) разработи рамка от показатели за мониторинг на гаранцията за младежта във всички страни от Съюза.

 

Реално подобрение

Повечето страни от ЕС предприеха действия и извършиха реформи в заетостта и образованието. Някои положиха значителни усилия и постигнаха подобрение. Примери за това са Кипър, Естония, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Румъния. Научете повече.

 

Комисията предостави почти 1 млрд. евро за предварително финансиране на инициативата за младежка заетост. Европейският социален фонд е друг източник на финансиране.

 

Постижения

  • Румъния — с помощта на Европейския социален фонд бяха създадени 27 центъра по гаранцията за младежта.
  • Италия, Португалия и Испания — електронен портал дава възможност на младите хора да изпращат данни във връзка с гаранцията за младежта в национален регистър.
  • Словения, Литва и Белгия — учредяване или укрепване на публични служби за заетост.
  • Франция, Португалия и Испания — подновено бе вниманието към качеството на образованието и обучението.
  • Полша, Латвия и Финландия — улеснен бе преходът от училище към работа.

 

Заповече подробности и конкретни примери .

 

 

Публикувана на: ср, 25/11/2015 - 13:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!