Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Odchod z domova

Keď prvýkrát odchádzate z domu, nikdy to nie je ľahké. Niekoľko základných rád, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa problémom.

Väčšina (55,6 %) Európanov vo veku 20 – 29 rokov ešte stále žije s rodičmi, ako to vyplýva z nedávneho prieskumu Eurostatu.

 

Hľadanie ubytovania

Ak žijete doma, ale chystáte sa odísť, uistite sa, že nájomné za vaše nové ubytovanie je primerané. Ceny nájomného sa výrazne líšia medzi jednotlivými krajinami (a mestami), preto si ich overte na stránke Global Property Guide, aby ste si mohli porovnať priemerné nájomné v Európe. Eurostat má aj niektoré ďalšie všeobecnejšie štatistiky o bývaní v Európe.

 

Pri výbere lokality myslite na bezpečnosť, na vzdialenosť od pracoviska alebo školy a na dopravné spojenie. Ak sa chcete presťahovať do zahraničia, prečítajte si aj tento článok, kde nájdete ďalšie tipy.

 

Ak sa chcete o ubytovanie deliť s inými ľuďmi, skúste si nájsť spolubývajúcich, ktorí majú podobný životný štýl (máte rád zábavu alebo trávite veľa času štúdiom?). Spoznajte svojich susedov – mohli by vám pomôcť, ak sa vyskytnú problémy.

 

Dvojnásobná kontrola

Ubezpečte sa, že v izbe máte dobrú tepelnú a zvukovú izoláciu a dostatok prirodzeného svetla. Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zamknúť a či je zariadenie kvalitné (napr. plastové okná s dvojitým zasklením) a v dobrom stave. Keď sa nasťahujete, zistite si, kde máte poistky pre prípad výpadku elektriny.

 

Pozorne si prečítajte nájomnú zmluvu vrátane textu vytlačeného drobným písmom. Overte si, či nájomné zahŕňa aj energie, či môžete odísť pred ukončením zmluvy a či je nábytok (ak sa uvádza v zmluve) v dobrom stave. Ak nerozumiete právnemu jazyku, požiadajte o jasné vysvetlenie alebo si zmluvu skontrolujte s niekým, komu dôverujete. Viac informácií o vašich právach spotrebiteľa.

 

Starajte sa o svoju domácnosť

Stav vašej domácnosti môže ovplyvniť vaše zdravie. Čistite a vysávajte pravidelne, aby ste predišli problémom s dýchaním a odpadky vynášajte aspoň raz za týždeň (pozrite si, ktoré dni vo vašom meste zberajú odpad). Keď odchádzate z bytu, zatvorte všetky dvere a okná a chráňte životné prostredie tým, že neplytváte elektrickou energiou alebo vodou.

Dátum uverejnenia: pon., 09/11/2015 - 17:19


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!