Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Ta reda på dina rättigheter som EU-medborgare

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
Alla som är medborgare i ett EU-land är automatiskt EU-medborgare. Det är över 500 miljoner människor i 28 länder. Men vad betyder EU-medborgarskapet?

Som EU-medborgare har du flera viktiga rättigheter. Vissa är uppenbara och tas ofta för givna, som den fria rörligheten. Men det finns också andra rättigheter som förenklar vardagen, t.ex. rimliga roamingavgifter eller att kunna lämna tillbaka en vara man köpt på nätet. 

 

Här är en lista med tio rättigheter som du har som EU-medborgare:

 

  1. EU-val och lokala val: Om du bor i ett annat EU-land har du rätt att rösta och ställa upp i lokala val och val till Europaparlamentet där, på samma villkor som landets egna medborgare.
  2. Påverka EU-politiken: Du kan starta eller stödja ett EU-medborgarinitiativ för att uppmana kommissionen att lagstifta i en viss fråga. Du kan också göra en framställning till Europaparlamentet eller kontakta EU-ombudsmannen om du har klagomål.
  3. Fri rörlighet: Du kan studera, praktisera och arbeta var som helst i EU.
  4. Hälsa: Du har rätt till sjukvård i ett annat EU-land – både akut och planerad vård. EU-reglerna garanterar också att maten du köper är säker.
  5. Konsumentskydd: Du ska behandlas rättvist och få fullständig och tydlig information före köpet. Du skyddas när du handlar på nätet och kan få hjälp om något går fel. Det finns också särskilda EU-regler för produktsäkerhet.
  6. Resor: Du har en rad rättigheter när du reser med flyg, tåg, buss eller båt och får extra skydd om du köper en paketresa. Du kan få hjälp från ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om ditt eget land inte är representerat i det land du besöker. Om du har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet ska du kunna resa utan att diskrimineras.
  7. Telefon: Du har rätt att få tillgång till fast telefoni av hög kvalitet och till rimligt pris i hela EU. Telefonbolagen ska ge dig tydlig och aktuell information så att du lätt kan jämföra priser. Du ska få ett tydligt skriftligt avtal. Du kan byta operatör utan att byta telefonnummer och betalar rimliga roamingavgifter när du använder mobilen i andra EU-länder.
  8. Skilsmässa när flera EU-länder är inblandade: Det finns tydliga EU-regler för i vilket land du kan ansöka om skilsmässa. Domen ska också kunna erkännas och verkställas i ett annat EU-land.
  9. Brottsoffers rättigheter och rättvisa rättegångar: Som brottsoffer har du särskilda garantier, och du kan lita på att få en rättvis rättegång i hela EU om du själv står åtalad.
  10. Information och rådgivning: Du har rätt att kontakta EU-institutionerna på ditt eget språk och få information och stöd.

 

Mer information om dina rättigheter som EU-medborgare och hur du kan påverka EU-politiken hittar du på EU:s portal om medborgarskapet