Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Občianstvo EÚ: poznajte svoje práva

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
Na získanie občianstva EÚ nemusíte vynaložiť žiadne osobitné úsilie. Všetci štátni občania krajiny EÚ sa automaticky stávajú občanmi EÚ. Toto označenie môže používať viac než 500 miliónov ľudí z 28 krajín EÚ, ale čo to vlastne znamená v praxi?

Občianstvo EÚ súvisí s celým radom dôležitých práv. Niektoré z nich, ako napríklad voľný pohyb, sú zrejmé a často brané ako samozrejmosť, ale existujú aj iné práva, ktoré zlepšujú náš každodenný život, ako rozumné ceny za roaming alebo možnosť vrátenia tovaru zakúpeného online. 

 

Tu je zoznam 10 práv občana EÚ:

 

  1. Európske a miestne voľby: keď ako občan EÚ žijete v inej krajine EÚ, máte v tejto krajine právo voliť a byť kandidátom v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uplatňujú sa na vás rovnaké podmienky ako na občanov dotknutej krajiny.
  2. Vyjadrite svoj názor: môžete zorganizovať alebo podporiť Európsku iniciatívu občanov, ktorej cieľom je vyzvať Európsku komisiu, aby v určitej veci predložila legislatívny návrh. Zároveň máte právo obrátiť sa na Európsky parlament s petíciou alebo v prípade sťažnosti kontaktovať európskeho ombudsmana.
  3. Voľný pohyb: máte právo študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo stáž či pracovať kdekoľvek v EÚ.
  4. Zdravotná starostlivosť: kdekoľvek v EÚ máte právo na neplánované lekárske ošetrenie a na výber plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň ste chránení prísnymi normami EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.
  5. Práva spotrebiteľa: môžete sa spoľahnúť na spravodlivé zaobchádzanie a získanie kompletných a jasných informácií pred nákupom. Právne predpisy EÚ vás chránia pri nakupovaní online, ponúkajú vám možnosti nápravy, ak niečo nie je v poriadku, a zabezpečujú bezpečnosť výrobkov.
  6. Cestovanie: pri cestovaní vás chráni súbor práv cestujúcich a v prípade núdze sa môžete obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo ktorejkoľvek krajiny EÚ. Extra ochrana sa uplatňuje aj na nákup balíkov cestovných služieb. Cestujúci s postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú právo cestovať za tých istých podmienok ako ostatní cestujúci.
  7. Telekomunikačné služby: v rámci EÚ máte nárok na kvalitné pripojenie pomocou pevnej linky za primeranú cenu. Operátori by vám vždy mali poskytnúť transparentné a aktuálne informácie, aby ste si mohli ľahko porovnať ceny. Vaša telekomunikačná spoločnosť vám musí poskytnúť písomnú zmluvu a operátora môžete zmeniť bez toho, aby ste si museli zmeniť aj vaše telefónne číslo. Svoj mobilný telefón môžete používať kdekoľvek v EÚ, pričom platíte primerané poplatky za roaming.
  8. Cezhraničné rozvody a rozluky: na výber krajiny, ktorej súd bude môcť rozhodnúť o rozvode alebo právnej rozluke, sa uplatňujú jasné a predvídateľné právne postupy. Môžete sa spoľahnúť, že právoplatné rozhodnutie o rozvode alebo právnej rozluke vydané v jednej krajine EÚ bude ľahšie uznané a vykonateľné v inej krajine EÚ.
  9. Práva obetí trestného činu a právo na spravodlivý proces: ak ste obeťou trestného činu, uplatňuje sa na vás osobitná ochrana. Právne predpisy vám zároveň zaručujú právo na spravodlivý proces kdekoľvek v EÚ.
  10. Informácie a poradenstvo: máte právo obrátiť sa na orgány EÚ vo svojom materinskom jazyku a získať informácie a pomoc.

 

Viac informácií o vašich právach občana EÚ a o tom, ako sa môžete zapojiť do tvorby politiky EÚ, nájdete na portáli o občianstve EÚ

Dátum uverejnenia: str., 18/03/2015 - 15:47


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!