Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Obywatelstwo UE – poznaj swoje prawa

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
Nie musisz nic zrobić, aby zostać obywatelem UE – każdy, kto ma obywatelstwo kraju UE, jest jednocześnie obywatelem UE. Obywatelstwo UE ma 500 mln osób z 28 krajów, ale co to tak naprawdę oznacza?

Z obywatelstwem UE wiąże się szereg ważnych praw. Niektóre z nich, jak swoboda przemieszczania się, wydają się wszystkim oczywiste. Ale są też inne, które również mają duży wpływ na nasze życie, jak na przykład przystępne koszty roamingu czy prawo do zwrotu produktów zakupionych online. 

 

Poniżej znajdziesz listę 10 praw, które przysługują Ci jako obywatelowi UE:

 

  1. Wybory europejskie i lokalne: jeśli mieszkasz w innym kraju UE, masz prawo głosować i kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach lokalnych na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.
  2. Zabranie głosu w ważnej sprawie: możesz wystąpić z europejską inicjatywą obywatelską, zwracając się w ten sposób do Komisji, aby włączyła dane zagadnienie do swojego programu prac; możesz też wyrazić poparcie dla takiej inicjatywy. Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz to zrobić w formie petycji do Parlamentu Europejskiego lub do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
  3. Swoboda przemieszczania się: możesz szkolić się, studiować i pracować w dowolnym miejscu w UE.
  4. Opieka zdrowotna: masz prawo uzyskać opiekę zdrowotną w każdym kraju UE, możesz też zaplanować skorzystanie z usługi medycznej w innym kraju UE. Chronią Cię również wysokie unijne normy w zakresie bezpiecznej żywności.
  5. Prawa konsumenta: masz prawo oczekiwać sprawiedliwego traktowania i otrzymania przed zakupem przejrzystych i pełnych informacji. Przepisy chronią Cię w przypadku zakupów przez internet, przewidują rozwiązania na wypadek, gdyby coś poszło niezgodnie z planem, oraz zapewniają bezpieczeństwo produktów.
  6. Podróże: chroni Cię pakiet praw pasażera a w przypadku wyjazdu zorganizowanego przysługuje Ci dodatkowa ochrona. W trakcie podróży w razie wystąpienia takiej potrzeby możesz poprosić o pomoc w konsulacie lub ambasadzie dowolnego państwa członkowskiego. Jeśli jesteś niepełnosprawny lub masz ograniczone możliwości poruszania się, podczas podróży nie możesz być dyskryminowany.
  7. Telekomunikacja: masz prawo do korzystania w całej UE z wysokiej jakości połączeń w telefonii stacjonarnej po przystępnych cenach. Operatorzy są zobowiązani podawać przejrzyste i aktualne informacje, aby ułatwić Ci porównanie cen. Twój operator telekomunikacyjny musi przedstawić Ci jasno sformułowaną umowę. Możesz zmienić operatora, nie zmieniając przy tym numeru telefonu. Jeśli będziesz korzystać ze swojego telefonu na wakacjach w innym kraju UE, zapłacisz rozsądne stawki roamingu.
  8. Rozwody i separacje par z różnych krajów UE: kiedy wybierasz kraj, w którym przeprowadzone zostaną formalności związane z rozwodem lub separacją, możesz liczyć na jasne i przewidywalne procedury prawne. Uzyskane orzeczenie będzie łatwiej uznawane i wykonywane w innym kraju UE.
  9. Prawa ofiar przestępstw i sprawiedliwy proces: jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, przysługuje Ci szczególna ochrona. Możesz też oczekiwać sprawiedliwego procesu bez względu na to, w którym kraju UE znajduje się rozpatrujący Twoją sprawę sąd.
  10. Informacje i porady: masz prawo kontaktować się z organami UE w swoim języku ojczystym oraz otrzymywać od nich informacje i wsparcie.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat praw przysługujących Ci jako obywatelowi UE oraz tego, jak możesz aktywnie uczestniczyć w europejskim życiu politycznym, odwiedź strony portalu na temat obywatelstwa UE