Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

EU-borgerskap: Kjenn dine rettigheter

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
Det er ingen sak å bli EU-statsborger. Alle med nasjonalitet fra et EU-land, er EU-statsborgere. Over 500 millioner mennesker fra 28 land kan kalle seg EU-statsborgere, men hva innebærer det å ha et EU-statsborgerskap?

Som EU-statsborger har du en rekke viktige rettigheter. Noen av dem, som bevegelsesfrihet, er innlysende og tas ofte for gitt, men det finnes andre rettigheter som virkelig gjør en forskjell i hverdagen vår, for eksempel rimelige roaming-kostnader eller det å kunne returnere produkter som er kjøpt på Internett. 

 

Nedenfor finner du en liste over 10 rettigheter du har som EU-statsborger:

 

  1. Europeiske og lokale valg: Hvis du bor i et annet EU-land, har du rett til å avgi stemme og stille som kandidat i EU-parlamentet og i lokale valg på de samme vilkårene som borgerne i det gjeldende landet.
  2. Si din mening: Du kan iverksette eller støtte et Europeisk borgerinitiativ for å anmode kommisjonen om å sette en sak på agendaen, og du kan fremme en klage for EU-parlamentet eller EU-ombudet.
  3. Bevegelsesfrihet: Du kan få opplæring, studere og jobbe hvor som helst i EU.
  4. Helsetjeneste: Du har rett til å motta helsetjenester og velge planlagt helseomsorg i et hvilket som helst EU-land. Du kan også dra nytte av den høye standarden for matsikkerhet i EU.
  5. Forbrukerrettigheter: Du kan stole på at du får rettferdig behandling og mottar fullstendige og tydelige opplysninger før du foretar et kjøp. Du er beskyttet når du handler på Internett og har mulighet til å ordne opp hvis noe går galt, og du drar nytte av fordelene ved produktsikkerhetsregler.
  6. Reise:  Du er beskyttet av passasjerrettigheter, får ekstra beskyttelse hvis du kjøper pakkereiser, og du kan oppsøke konsulatene eller ambassadene til et hvilket som helst EU-land og be om hjelp. Hvis du er funksjonshemmet eller har redusert bevegelighet, skal du kunne reise uten å føle deg diskriminert på noen måte.
  7. Telekommunikasjon: Du har rett til å benytte deg av telekommunikasjonslinjer i god stand til en rimelig pris hvor som helst i EU. Leverandører skal gi oversiktlig og oppdatert informasjon slik at det er enkelt å sammenligne priser. Telefonselskapet ditt skal gi deg en lettfattelig kontrakt i skiftlig format, og du skal kunne bytte telekommunikasjonsleverandør uten å endre telefonnummer, og betale rimelige roaming-priser hvor som helst i EU.
  8. Skilsmisse og separasjon på tvers av landegrenser: Det finnes lettfattelige og forutsigbare juridiske prosesser i forbindelse med valg av land der skilsmissen eller separasjonen skal gjennomføres, og kjennelsen skal anerkjennes og håndheves på lik linje uansett EU-land.
  9. Skadelidendes rettigheter og rettferdig rettergang: Det foreligger spesifikke sikkerhetsordninger hvis du blir offer for en forbrytelse, og du har rett til rettferdig rettergang hvor som helst i EU.
  10. Informasjon og veiledning: Du har rett til å kontakte EU-organene på ditt eget språk, og motta informasjon og hjelp.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om rettigheter som EU-statsborger og hvordan du kan engasjere deg i EU-politikk, kan du besøke portalen for EU-statsborgerskap

Publisert: Ons, 18/03/2015 - 15:41


Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!