Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

ES pilsonība: zini savas tiesības!

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
Kļūt par ES pilsoni ir itin viegli — ikviens, kas ir kādas ES valsts pilsonis, ir arī ES pilsonis. Par ES pilsoņiem sevi var dēvēt vairāk nekā 500 miljoni cilvēku 28 valstīs, bet ko īsti ES pilsonība nozīmē?

No ES pilsonības izriet vairākas būtiskas tiesības. Dažas, piemēram, brīvība pārvietoties, ir acīmredzamas un nereti tiek uzskatītas pašas par sevi saprotamām. Turpretim citas tiesības maina mūsu ikdienas dzīvi, piemēram, saprātīga viesabonēšanas maksa jeb maksa par viesošanos citu valstu sakaru operatoru tīklos un iespēja internetā iegādātu preci aizsūtīt atpakaļ pārdevējam. 

 

Šeit ir uzskaitītas 10 tiesības, kuras ir garantētas ES pilsoņiem.

 

  1. Eiropas un vietējās vēlēšanas: ja dzīvo citā ES valstī, tev ir tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un šīs valsts vietējās vēlēšanās ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi attiecas uz tās valsts pilsoņiem.
  2. Lielāka teikšana: vari ierosināt vai atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kurā Komisija tiek aicināta darbakārtībā iekļaut noteiktu jautājumu, un, ja tev ir sūdzības, vari iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam vai Eiropas Ombudam.
  3. Brīva pārvietošanās: vari praktizēties, studēt un strādāt jebkurā ES valstī.
  4. Veselības aprūpe: tev ir tiesības saņemt veselības aprūpi un izvēlēties plānveida aprūpi jebkurā ES valstī. Tavai drošībai ir noteikti arī augsti ES pārtikas nekaitīguma standarti.
  5. Patērētāja tiesības: vari paļauties uz taisnīgu attieksmi un pirms pirkšanas saņemt pilnīgu un skaidru informāciju. Tev ir garantēta aizsardzība, iepērkoties internetā, ir dažādi veidi, kā atrisināt problēmas, un darbojas preču drošuma noteikumi.
  6. Ceļošana: tev ir garantētas pasažiera tiesības, papildu aizsardzība, kad iegādājies komplekso ceļojumu, un vajadzības gadījumā vari doties pēc palīdzības uz jebkuras ES dalībvalsts konsulātu vai vēstniecību. Ja tev ir invaliditāte vai ierobežotas pārvietošanās spējas, tev ceļojuma laikā nevajadzētu saskarties ar diskrimināciju.
  7. Telesakari: tev ir tiesības jebkurā ES valstī izmantot labas kvalitātes fiksētās sakaru līnijas par taisnīgu cenu. Telesakaru pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina pārredzama un aktuāla informācija, lai tu varētu viegli salīdzināt cenas. Telefonpakalpojumu uzņēmumam tev ir jāiedod skaidri saprotams līgums, vari mainīt sakaru operatoru, saglabājot tālruņa numuru, un tev ir tiesības uz taisnīgu viesabonēšanas maksu jebkurā ES valstī, kur vēlies lietot tālruni.
  8. Laulības šķiršana vai kopdzīves beigšana citā ES valstī:  izvēloties valsti, kurā kārtot šķiršanos, vari rēķināties ar skaidri saprotamām un paredzamām tiesiskajām procedūrām, un tiesas sprieduma atzīšanu un izpildi citā ES valstī panākt būs vieglāk.
  9. Noziegumu upuru tiesības un taisnīga tiesa: ja esi kļuvis par nozieguma upuri, vari paļauties uz īpašiem aizsardzības pasākumiem un taisnīgu tiesu jebkurā ES valstī.
  10. Informācija un padomi: tev ir tiesības sazināties ar ES struktūrām savā valodā un saņemt informāciju un palīdzību.

 

Sīkāk par ES pilsoņa tiesībām un to, kā var iesaistīties ES politikā, var uzzināt ES pilsonības portālā

publicēts: T., 18/03/2015 - 15:35


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!