Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

ES pilietybė. Žinokite savo teises

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
Kad taptumėte ES piliečiu, nereikia daryti nieko ypatinga, – kiekvienas kurios nors ES šalies pilietybę turintis asmuo kartu yra ir ES pilietis. Vadinti save ES piliečiais gali daugiau kaip 500 milijonų žmonių, gyvenančių 28 šalyse. Tačiau ką iš tiesų reiškia būti ES piliečiu?

ES piliečiai turi daug svarbių teisių. Kai kurios iš jų, tokios kaip judėjimo laisvė, yra akivaizdžios ir dažnai atrodo savaime suprantamos, tačiau turite ir kitų teisių, darančių įtaką kasdieniam gyvenimui, pavyzdžiui, mažiau mokate už tarptinklinio ryšio paslaugas arba galite grąžinti internetu pirktus gaminius. 

 

Toliau pateikiamas 10 teisių, kuriomis naudojasi ES piliečiai, sąrašas:

 

  1. Europos ir vietos rinkimai. Jei gyvenate kitoje ES šalyje, turite teisę tomis pačiomis sąlygomis kaip tos šalies piliečiai joje balsuoti ir kelti savo kandidatūrą per Europos Parlamento ir vietos rinkimus.
  2. Jūsų nuomonė. Galite paskelbti Europos piliečių iniciatyvą, kad paprašytumėte Komisijos įtraukti į savo darbotvarkę kokį nors klausimą, arba tokią iniciatyvą paremti. Jei norite skųstis kokiu nors klausimu, galite pateikti peticiją Europos Parlamentui arba Europos ombudsmenui.
  3. Laisvas judėjimas. Galite stažuotis, studijuoti ir dirbti bet kurioje Europos Sąjungos vietoje.
  4. Sveikatos priežiūra. Turite teisę į sveikatos priežiūros paslaugas bet kurioje ES šalyje, taip pat galite pasirinkti, kurioje ES šalyje norite gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas. Jums naudinga ir tai, kad ES taikomi aukšti maisto saugos standartai.
  5. Vartotojų teisės. Turite teisę į tai, kad su jumis būtų elgiamasi sąžiningai, o prieš įsigydamas prekę apie ją gautumėte išsamią ir aiškią informaciją. Internetu apsiperkantys vartotojai yra apsaugoti – kilus problemai turi galimybių rasti sprendimą, jų saugumas užtikrinamas produktų saugos taisyklėmis.
  6. Kelionės. Jūsų apsauga užtikrinama įvairiomis keleivių teisėmis. Jei perkate atostogų paketą, gaunate papildomą apsaugą, o užsienyje prireikus pagalbos galite kreiptis į bet kurios kitos ES valstybės narės konsulatą arba ambasadą. Jei esate neįgalus arba jūsų judumas ribotas, turėtumėte galėti keliauti ir nebūti diskriminuojamas.
  7. Telekomunikacijos. Turite teisę visoje Europos Sąjungoje naudotis kokybiškomis fiksuotosiomis telekomunikacijų linijomis sąžiningomis kainomis. Paslaugų teikėjai turėtų teikti skaidrią naujausią informaciją, kad jums būtų lengva palyginti kainas. Jūsų telekomunikacijų bendrovė turi jums pateikti aiškią rašytinę sutartį. Galite pakeisti telekomunikacijų operatorių, tačiau pasilikti tą patį telefono numerį. Galite naudotis savo telefonu bet kurioje ES šalyje ir už tarptinklinio ryšio paslaugas mokėti ne per didelę kainą.
  8. Tarptautinių porų skyrybos ir gyvenimas skyrium. Teisinė procedūra, pagal kurią nusprendžiama, kurioje šalyje bus tvarkomi skyrybų arba gyvenimo skyrium reikalai, yra aiški ir numatoma, o teismo sprendimas lengviau pripažįstamas ir vykdomas kitoje ES šalyje.
  9. Nusikaltimų aukų teisės ir teisingas bylos nagrinėjimas. Jei nukentėjote nuo nusikaltimo, jums gali būti taikomos specialios apsaugos priemonės, o jūsų byla bus teisingai nagrinėjama bet kurioje ES šalyje.
  10. Informavimas ir konsultavimas. Turite teisę kreiptis į ES institucijas savo gimtąja kalba ir gauti informacijos ir pagalbos.

 

Daugiau informacijos apie ES piliečių teises ir apie tai, kaip galite įsitraukti į ES politiką, pateikiama ES pilietybės portale