Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

EU-kansalainen: tunne oikeutesi!

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
EU-kansalaisuutta ei tarvitse erikseen hakea, vaan jokainen jonkin EU-maan kansalainen on samalla myös EU-kansalainen. EU-kansalaisia on siis yhteensä yli 500 miljoonaa EU:n 28 jäsenmaassa. Mutta mitä EU-kansalaisuus tarkoittaa?

EU-kansalaisuuteen kuuluu useita merkittäviä oikeuksia. Jotkin niistä, kuten liikkumisvapaus, ovat itsestään selviä asioita, joita emme tule juuri edes ajatelleeksi. Mutta on myös muita oikeuksia ja hyötyjä, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme, kuten kohtuulliset verkkovierailumaksut tai oikeus verkko-ostosten palauttamiseen. 

 

Seuraavassa esitellään 10 oikeutta, jotka sinulla EU-kansalaisena on:

 

  1. Euroopan parlamentin vaalit ja paikalliset vaalit: Jos asut toisessa EU-maassa, sinulla on siellä oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa samoin edellytyksin kuin kyseisen maan kansalaiset.
  2. Anna äänesi kuulua: Voit tehdä tai allekirjoittaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen. Kansalaiset voivat tällaisella aloitteella pyytää Euroopan komissiota ottamaan jokin asia käsiteltäväkseen. Voit myös vedota Euroopan parlamenttiin tai Euroopan oikeusasiamieheen, jos haluat tehdä valituksen jostakin asiasta.
  3. Vapaa liikkuvuus: Voit opiskella ja työskennellä missä tahansa EU:n alueella.
  4. Terveys: Sinulla on oikeus saada kiireellistä terveydenhuoltoa ja päästä myös ennalta suunniteltuun hoitoon missä tahansa EU-maassa. Ravintosi turvallisuuden takaavat EU:n tiukat  elintarviketurvallisuutta koskevat normit.
  5. Kuluttajan oikeudet: Voit luottaa siihen, että saat oikeudenmukaista kohtelua ja täydelliset ja selkeät tiedot tuotteesta ennen ostotapahtumaa. Kuluttajansuoja koskee myös nettiostoksia. Jos jokin menee kaupanteossa pieleen, on kuluttajalla mahdollisuus asian selvittämiseen. EU:ssa on myös kattavat tuoteturvallisuutta koskevat säännöt.
  6. Matkustaminen: Sinulla on EU:ssa matkustaessasi tietyt matkustajan oikeudet. Erityisesti valmismatkojen ostajien suojaa on viime aikoina parannettu. Hädän tullen voit matkallasi kääntyä minkä tahansa muun EU-maan konsulaatin tai suurlähetystön puoleen. Jos sinulla on vamma tai liikuntarajoite, sinulla on oikeus matkustaa kohtaamatta syrjintää.
  7. Televiestintä: Sinulla on oikeus saada laadukkaita kiinteän verkon televiestintäpalveluja kohtuulliseen hintaan kaikkialla EU:ssa. Palveluntarjoajien on annettava tuotteistaan selkeät ja ajantasaiset tiedot, jotta voit helposti vertailla hintoja. Puhelinyhtiön on annettava sinulle selkeä kirjallinen sopimus. Voit vaihtaa teleoperaattoria ilman, että puhelinnumerosi muuttuu. Voit käyttää matkapuhelintasi kohtuulliseen hintaan kaikkialla EU:ssa.
  8. Avioerot ja asumuserot EU-maiden rajat ylittävissä tapauksissa: Avio- tai asumuserotilanteessa puolisot voivat valita, minkä maan lakien mukaan eron järjestelyt hoidetaan. Näin he voivat luottaa siihen, että oikeudelliset menettelyt ovat selkeät ja ennakoitavat. Myös eropäätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpano toisessa EU-maassa on nykyisin selkeää.
  9. Rikoksen uhrien suojelu ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti: Jos joudut rikoksen uhriksi, voit luottaa oikeusturvaan, ja sinulle taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti kaikkialla EU:n alueella.
  10. Tietoa ja neuvontaa: Voit ottaa yhteyttä EU:n elimiin äidinkielelläsi ja saada tietoa ja opastusta.

 

Lisätietoa EU-kansalaisen oikeuksista ja siitä, miten voit osallistua EU:n politiikan valmisteluun: EU-kansalaisuutta käsittelevä portaali