Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

ELi kodakondsus: tea oma õigusi

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
ELi kodanikuks saamine ei nõua mingit jõupingutust – igaüks, kellel on mõne ELi liikmesriigi kodakondsus, on ühtlasi ka ELi kodanik. Rohkem kui 500 miljonit inimest 28 riigist saab end nimetada ELi kodanikuks, kuid mida ELi kodakondsus õigupoolest tähendab?

ELi kodakondsusega kaasnevad teatavad olulised õigused. Mõni neist, nagu liikumisvabadus, on ilmselge ning sageli peetakse seda iseenesestmõistetavaks, kuid on ka muid meie igapäevaelu mõjutavaid õigusi, nagu mõistliku hinnaga rändlusteenused või võimalus tagastada veebipoest ostetud toode. 

 

Allpool on loetletud sinu 10 õigust ELi kodanikuna:

 

  1. Euroopa Parlamendi ja kohalikud valimised: kui elad teises ELi liikmesriigis, on sul seal õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi ning kohalikel valimistel samadel tingimustel selle liikmesriigi kodanikega.
  2. Õigus teha oma hääl kuuldavaks: võid käivitada Euroopa kodanikualgatuse või toetada mõnda kodanikualgatust, mille eesmärk on taotleda komisjonilt teatava küsimuse arutlusele võtmist. Kui sul on kaebus, siis võid esitada petitsiooni Euroopa Parlamendile või Euroopa Ombudsmanile.
  3. Vaba liikumine: võid osaleda koolitusel, õppida või töötada kõikjal ELis.
  4. Tervishoid: sul on õigus saada ravi ja valida plaaniline ravi mistahes liikmesriigis. Samuti saad kasu ELi kõrgetest toiduohutusstandarditest.
  5. Tarbija õigused: sind tuleb kohelda õiglaselt ning sul on õigus saada enne ostu tegemist täielikku ja selget teavet. Oled kaitstud veebiostude tegemisel ning probleemide tekkimise korral on sul vahendid olukorra lahendamiseks. Samuti saad kasu ELi tooteohutuseeskirjadest.
  6. Reisimine: saad toetuda reisijate õigustele, saada täiendavat kaitset pakettreisi ostmisel ning paluda vajaduse korral abi mistahes liikmesriigi konsulaadist või saatkonnast. Kui sul on puue või sinu liikumisvõime on piiratud, tuleb sind kohelda võrdselt teiste reisijatega.
  7. Sidevahendid: sul on õigus kasutada kogu ELis kvaliteetseid sidevõrke õiglaste hindadega. Võrguteenuse osutajad peavad andma sulle läbipaistvat ja ajakohastatud teavet, et saaksid hindu hõlpsasti võrrelda. Telefonifirma peab andma sulle selge kirjaliku lepingu. Võid vahetada operaatorit ilma, et peaksid vahetama oma telefoninumbrit, ning maksad rändlusteenuse eest õiglast hinda igal pool ELis, kus sa oma mobiiltelefoni kasutad.
  8. Piiriülene abielulahutus ja kooselu lõpetamine: valides riiki, kus abielu lahutada või kooselu lõpetada, saad toetuda selgetele ja prognoositavatele õigusmenetlustele. Samuti on otsuse tunnustamine ja täideviimine teises ELi liikmesriigis lihtsam.
  9. Kuriteoohvri õigused ja õiglane kohtumenetlus: kui oled langenud kuriteo ohvriks, saad tugineda spetsiaalsetele kaitsemeetmetele. Samuti on sul kogu ELis õigus õiglasele kohtumenetlusele.
  10. Teave ja nõustamine: sul on õigus pöörduda ELi asutuste poole oma emakeeles ning saada teavet ja abi.

 

Lisateavet oma õiguste ning selle kohta, kuidas osaleda ELi poliitikas, leiad ELi kodakondsuse portaalist.

Avaldatud: Kolmap, 18/03/2015 - 15:23


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!