Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Víš, jaká práva pro tebe vyplývají z občanství EU?

© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
© iStockphoto.com - Yuri_Arcurs
Stát se občanem EU není žádná věda: každý, kdo je občanem nějakého členského státu EU, je automaticky také občanem EU. Ve 28 zemích EU je tedy 500 milionů občanů EU. Co ale občanství EU znamená v praxi?

Z občanství EU vyplývá celá řada významných práv. Některá z nich, jako volný pohyb osob, jsou jasná a někdy je bereme až příliš samozřejmě. I jiná práva však významně ovlivňují náš život, jako např. rozumné poplatky za roaming nebo právo na vrácení zboží zakoupené online.

 

Níže uvádíme 10 práv, která máme jako občané EU:

 

  1. evropské a komunální volby: pokud bydlíme v EU mimo svou zemi, máme právo volit a kandidovat do Evropského parlamentu a zastupitelstva v místě svého bydliště za stejných podmínek jako občané dané země.
  2. vyjadřování názorů: pokud chceme, aby se Komise zabývala nějakou otázkou, můžeme založit nebo podpořit evropskou občanskou iniciativu nebo můžeme podat Evropskému parlamentu petici či se obrátit na evropského ombudsmana se stížností
  3. volný pohyb osob: můžeme studovat, absolvovat odbornou přípravu a pracovat kdekoli v EU
  4. zdravotní péče: máme právo na ošetření v kterékoli zemi EU a kdekoli v EU si také můžeme naplánovat léčbu; našemu zdraví navíc prospívají přísné normy EU pro bezpečnost potravin
  5. práva spotřebitele: můžeme se spolehnout na fér zacházení, tzn. že obdržíme plné a jasné informace ještě předtím, než dojde ke koupi; jako spotřebitelé jsme chránění i při nákupech online, a pokud něco není v pořádku nebo výrobek není bezpečný, existují možnosti, jak zjednat nápravu
  6. cestování: vztahují se na nás práva cestujících a účastníků zájezdu; v případě, že potřebuješ v zahraničí pomoc, můžeš se obrátit na kterékoli velvyslanectví nebo konzulát; pokud máš zdravotní postižení nebo sníženou možnost pohybu, můžeš i tak cestovat bez jakékoli diskriminace
  7. telekomunikace: kdekoli v EU můžeš využívat kvalitní pevné linky za fér ceny; poskytovatelé telekomunikačních služeb mají povinnost transparentní a aktuální informace, abychom mohli snadno srovnávat ceny; tvoje telefonní společnost ti musí poskytnout jasnou písemnou smlouvu; telekomunikačního operátora můžeš změnit bez změny telefonního čísla; za používání telefonu kdekoli v  EU platíš roamingové poplatky, jejichž výše není přehnaná
  8. přeshraniční rozvody a rozluky: můžeme se spolehnout na jasné právní postupy bez nepříjemných překvapení; je si možné vybrat zemi, v niž se rozvod či rozluka provede, a rozsudek je poté snáze uznán a prosazován v jiné zemi EU
  9. práva obětí trestné činnosti a spravedlivý proces: můžeme se spolehnout na konkrétní záruky v případě, že jsme obětí trestné činnosti, a na spravedlnost soudního procesu kdekoli v EU
  10. informace a poradenství: máme právo se obrátit na instituce EU ve svém jazyce se žádostí o informace a pomoc

 

Další informace o právech, která vyplývají z občanství EU, a o možnostech podílet se na evropské politice uvádí portál občasntví EU

Zveřejněno: st, 18/03/2015 - 15:10


Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz