Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Prejšnja posvetovanja v okviru dialoga EU z mladimi

Dialog poteka že več let. Več o prejšnjih ciklih strukturiranega dialoga in trenutnem dialogu z mladimi.

Dialog EU z mladim je nadaljevanje strukturiranega dialoga z mladimi, ki smo ga pripravili v okviru prejšnje strategije EU za mlade med letoma 2010 in 2018. Za boljše razumevanje dialoga vas vabimo, da si pogledate pretekle cikle in se seznanite z mnenji mladih, ki smo jih upoštevali pri postopkih odločanja EU.

 

Strukturirani dialog, 1. cikel 
Zaposlovanje mladih
1. januar 2010–30. junij 2011

Prvi cikel strukturiranega dialoga se je osredotočil na obsežno temo zaposlovanja mladih, v vsaki fazi dialoga so upoštevali rezultate, dosežene v okviru prejšnjega predsedstva. Mladinske konference EU so gostile tri predsedujoče države, in sicer Madžarska, Belgija in Španija. Pregled prvega cikla strukturiranega dialoga je na voljo v zborniku, ki ga je objavil Oddelek za mlade madžarskega ministrstva za
nacionalne vire. Na voljo so tudi sklepi mladinske konference EU na Madžarskem.

Rezultati: ob koncu 18-mesečnega cikla strukturiranega dialoga je Svet Evropske unije sprejel resolucijo Sveta z glavnimi priporočili
dialoga.

Rezultate smo upoštevali tudi v:

 • Sklepih Sveta o spodbujanju zaposlovanja mladih za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020
 • Resoluciji Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta na temo mladinskega dela

 

Strukturirani dialog, 2. cikel
Udeležba mladih v demokratičnem življenju v Evropi
1. julij 2011–31. december 2012

Drugi cikel strukturiranega dialoga se je osredotočil na obsežno temo udeležbe mladih v demokratičnem življenju v Evropi, pri čemer je imela vsaka od predsedujočih držav (Ciper, Danska in Poljska) svoja prednostna področja.

Rezultati: ob koncu 18-mesečnega cikla strukturiranega dialoga je Svet Evropske unije sprejel resolucijo Sveta z glavnimi priporočili.

 

Strukturirani dialog, 3. cikel
Socialna vključenost
1. januar 2013–30. junij 2014

Tretji cikel strukturiranega dialoga, v katerem so sodelovale predsedujoče države Irska, Litva in Grčija, se je osredotočal na socialno vključenost mladih v Evropi. Njihova priporočila so upoštevali pri pripravi Resolucije Sveta o socialni vključenosti in podjetništvu mladih.

Rezultati: ob koncu 18-mesečnega cikla strukturiranega dialoga je Svet Evropske unije sprejel resolucijo Sveta z glavnimi priporočili.

 

Strukturirani dialog, 4. cikel
Avtonomija mladih
1. julij 2014–31. december 2015

Glavna tema četrtega cikla strukturiranega dialoga je bila avtonomija mladih, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena njihovemu dostopu do pravic in politični udeležbi. V tem ciklu so sodelovale predsedujoče države Italija, Latvija in Luksemburg.

 

Strukturirani dialog, 5. cikel
1. januar 2016–30. junij 2017

Peti cikel strukturiranega dialoga je v času nizozemskega, slovaškega in malteškega predsedovanja potekal pod geslom: „Omogočiti vsem mladim, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in vključujoče Evrope ter se s tem pripravijo na življenje in sodelovanje v družbi.“

Rezultati: Svet (izobraževanje, kultura, mladi in šport) je na zasedanju 22. in 23. maja 2017 v Bruslju sprejel končna skupna priporočila iz šestega cikla. V tem ciklu so se začeli kazati pozitivni učinki prizadevanj za vključitev novih vrst organizacij, saj se je povečalo število sodelujočih javnih organov in organizacij civilne družbe.

 

Strukturirani dialog, 6. cikel
1. julij 2017–30. december 2018

Glavna tema šestega cikla strukturiranega dialoga EU v času estonskega, bolgarskega in avstrijskega predsedovanja je bila Mladi v Evropi: kaj sledi? V tem ciklu
smo zbirali mnenja mladih in jih upoštevali pri pripravi strategije EU za mlade v obdobju 2019–2017, ki smo jo sprejeli novembra 2018. Z novo strategijo EU za mlade smo uvedli dialog EU z mladimi, ki temelji na dosežkih strukturiranega dialoga. Ob tem smo želeli vključiti več različnih nosilcev odločanja in mladih, zlasti tistih z manj vpliva in priložnostmi pri postopku odločanja in izvajanju strategije EU za mlade, pri čemer smo spodbujali državljanski aktivizem in politično udeležbo mladih.

Rezultati: šesti cikel je zaznamovalo sprejetje enajstih evropskih ciljev mladih, ki so navedeni v prilogi strategije EU za mlade. Ti cilji odražajo stališča mladih v Evropi in predstavljajo vizijo tistih, ki sodelujejo v dialogu EU z mladimi. Cilji so naslednji:

 • povezovanje EU z mladimi
 • enakost spolov
 • vključujoče družbe
 • obveščanje in konstruktivni dialog
 • duševno zdravje in dobro počutje
 • podpora mladim na podeželju
 • kakovostna zaposlitev za vse
 • kakovostno učenje
 • možnosti in sodelovanje za vse
 • trajnostna zelena Evropa
 • mladinske organizacije in evropski programi

 

Sedanji 7. cikel 
2019–2020

Sedmi cikel, ki se je začel 1. januarja 2019 in bo trajal 18 mesecev do junija 2020, vodijo tri predsedujoče države – Romunija, Finska in Hrvaška. 

Tematsko prednostno področje, ki so ga izbrale predsedujoče države, je ustvarjanje priložnosti za mlade z naslednjimi poudarki: 

 • kakovostna zaposlitev za vse 
 • kakovostno mladinsko delo za vse 
 • možnosti za mlade na podeželju 

Tematsko prednostno področje je torej neposredno povezano s tremi evropskimi cilji mladih: kakovostna zaposlitev za vse, kakovostno učenje in podpora mladim na podeželju. 

Ta cikel gradi na dosežkih prejšnjega cikla, zlasti na sprejetju strategije in z njo povezanih evropskih ciljev mladih, ki določajo vizijo in cilje do leta 2027. Cikel si prizadeva zagotoviti dodaten vpogled v način za njihovo uresničitev z ukrepi, programi in ukrepi politik na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

Objavljeno tor, 03/09/2019 - 14:47
Zadnja sprememba sre, 04/09/2019 - 13:20Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!