Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vill du resa i Europa?

Vet du att du kan resa runt i Europa i tre månader utan visum? Läs mer om hur du förbereder din resa!

Sedan december 2009 får medborgare i Makedonien, Montenegro och Serbien resa i 90 dagar under en sexmånadersperiod utan visum i de europeiska länder som ingår i Schengenområdet. Sedan december 2010 omfattas medborgare i Albanien och Bosnien och Hercegovina av samma visumfrihet.

 

Vilka handlingar måste jag ta med mig på resan?

 

För att resa runt i de olika länderna måste du ha ett biometriskt pass, bevis på sjukförsäkring och tillräckligt med pengar för att täcka resa och uppehälle.

 

Hur mycket pengar du behöver varierar mellan länderna. Titta på webbplatsen för konsulatet eller ambassaden för landet du tänker besöka.

 

 

Visum för flera inresor

 

Om du reser ofta till EU-länderna kan du få ett visum som gäller för flera inresor och som är giltigt i upp till ett år. Du måste emellertid uppfylla vissa krav.

 

Om du till exempel är studerande och deltar i kurser, seminarier eller utbytesprogram eller om du deltar i internationella idrottstävlingar, kan du söka visum för flera inresor.