Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Cestovanie v Európe

Vedeli ste, že ak chcete cestovať po EÚ menej ako tri mesiace, nepotrebujete vízum? Prečítajte si, ako sa pripraviť na vašu cestu!

Od decembra 2009 sa môžu občania bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory a Srbska bez víza zdržiavať na území krajín schengenského priestoru 90 dní v rámci šesťmesačného obdobia. Od decembra 2010 sa rovnaké pravidlo uplatňuje na občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny.

 

Aké dokumenty potrebujem?

 

Aby ste mohli navštíviť krajiny schengenského priestoru, musíte mať biometrický pas, doklad o zdravotnom poistení a finančné prostriedky na pokrytie cestovných a životných nákladov.

 

Požadovaná suma peňazí sa líši v závislosti od krajiny. Súvisiace informácie nájdete na webových stránkach konzulátu alebo veľvyslanectva krajiny, ktorú sa chystáte navštíviť.

 

 

Víza na viac vstupov

 

Ak do členských štátov cestujete pravidelne, môžete požiadať o vízum na viac vstupov, ktoré je platné maximálne jeden rok. Musíte však splniť určité požiadavky.

 

Ak sa napríklad ako študent zúčastňujete na školeniach, seminároch alebo výmennom programe, prípadne na medzinárodných športových súťažiach, môžete požiadať o vízum na viac vstupov.