Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Reise i Europa

Visste du at du kan reise rundt i Europa i tre måneder uten visa? Finn ut her hva du må tenke på før du drar.

Borgere fra Montenegro, Serbia og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia har kunnet reise visumfritt innenfor Schengen-området i inntil 90 dager innenfor en 6-måneders periode siden desember 2009. For Albania og Bosnia og Herzegovina gjelder de samme reglene fra desember 2010.

 

Hvilke dokumenter må du ha med deg på reisen?

 

For å reise rundt i europeiske land må du ha biometrisk pass, helseforsikringsbevis og nok penger til å dekke utgifter til reise og opphold.

 

Beløpet som gjelder er forskjellig fra land til land. Opplysninger om dette finner du på nettsiden til konsulatet eller ambassaden i landet du reiser til.

 

 

Flerinnreisevisum

 

Hvis du reiser jevnlig til EU-land kan du også få innvilget flerinnreisevisum med gyldighet på inntil ett år. Du må oppfylle visse krav.

 

Du kan for eksempel søke om flerinnreisevisum hvis du er student og deltar på kurs, seminarer eller utvekslingsprogrammer, eller hvis du deltar i internasjonale sportskonkurranser.