Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Cestování po Evropě

Věděli jste, že po dobu tří měsíců můžete cestovat bez víza po celé Evropě? Přečtěte si, jak si cestu připravit!

Od prosince 2009 mohou občané Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska během šestiměsíčního období cestovat 90 dní bez víz v schengenském prostoru EU. Od prosince 2010 totéž platí i pro občany Albánie a Bosny a Hercegoviny.

 

Jaké doklady mám mít během své cesty s sebou?

 

Na cestách po těchto různých evropských zemích musíte mít biometrický pas, doklad o zdravotním pojištění a nezbytné finanční prostředky na pokrytí nákladů cesty a pobytu.

 

Částka se liší v každé zemi. Informace najdete na internetových stránkách konzulátu nebo velvyslanectví země, kam se chystáte.

 

 

Vízum pro více vstupů

 

Na druhé straně, pokud pravidelně cestujete do členských států, můžete rovněž získat vízum pro více vstupů s platností až do jednoho roku. Budete muset splnit určité požadavky.

 

Například pokud jste student a účastníte se odborné přípravy, seminářů nebo výměnných programů nebo pokud se účastníte mezinárodních sportovních soutěží, můžete zažádat o vízum pro více vstupů.