Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Hur du visar dina kunskaper i ett främmande språk

Genom att lära dig språk får du tillgång till nya kulturer och kan vidga dina vyer. Om du ser till att få bevis för dina språkkunskaper kan du dessutom lägga till dem i din meritförteckning. Ta reda på vilka intyg som är allmänt erkända och hur du skaffar dem.

Vad är den gemensamma europeiska referensramen för språk?

 

Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) (lärande, undervisning och bedömning) används för att beskriva färdigheter i främmande språk. Den tillämpas både i Europa och andra delar av världen och finns på 39 språk.

 

Referensramen delar in språkkunskaperna i sex olika nivåer som också ligger till grund för officiella språkprov:

  • A1 och A2 – Nybörjarnivå
  • B1 och B2 – Självständig användare
  • C1 och C2 – Avancerad användare

 

Visa dina språkkunskaper

 

Du kan göra ett prov för att visa dina kunskaper i nästan alla språk. Språkintygen är mycket uppskattade på arbetsmarknaden och är för det mesta ett krav för att du ska kunna läsa vid ett utländskt universitet (normalt krävs minst nivå B2).

 

Hör med det officiella språkinstitutet för det språk som du är intresserad av. Några exempel är British Council för engelska, Institut français för franska och Instituto Cervantes för spanska. De här instituten kan hjälpa dig ta reda på vilka intyg som finns, hur proven går till, vad de kostar och var de hålls.

 

För att få bästa möjliga resultat bör du förbereda dig för varje delprov. Det finns särskilda kurser, men du behöver inte oroa dig om du inte har tid eller pengar för att gå en kurs. I stället kan du förbereda dig för proven och testa dina kunskaper på egen hand.

 

Europass språkpass

 

Har du vistats utomlands och förstår ett främmande språk men kan inte skriva det? Europass språkpasset är ingen officiell handling men kan också omfatta färdigheter som förvärvats inom eller utanför den formella utbildningen. Med hjälp av den gemensamma europeiska referensramen kan du tydligt redovisa dina språkkunskaper, så att de blir jämförbara på internationell nivå. 

Publicerad: Mån, 01/08/2016 - 16:13


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!