Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ako preukázať znalosť cudzieho jazyka

Štúdium jazykov obohacuje vaše kultúrne povedomie a rozširuje vaše obzory, ale môže tiež posilniť váš životopis, ak ho budete mať certifikované. Zistite, ktoré certifikáty sú častejšie akceptované a ako ich môžete získať.

Čo je to Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky?

 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) (výučba, učenie, hodnotenie) bol vytvorený s cieľom poskytovať základ pre ovládanie cudzích jazykov. Používa sa v Európe, ale aj na iných kontinentoch a je k dispozícii v 39 jazykoch.

 

Tento referenčný rámec rozdeľuje jazykovú spôsobilosť na šesť rôznych úrovní; Oficiálne jazykové testy sú založené aj na týchto úrovniach:

  • A1 a A2 – základná úroveň
  • B1 a B2 – stredne pokročilá úroveň
  • C1 a C2 – pokročilá úroveň

 

Preukázanie znalosti

 

Môžete absolvovať test na preukázanie vašich jazykových znalostí takmer v každom jazyku: jazykové certifikáty si zamestnávatelia veľmi cenia a pokiaľ ide o štúdium v zahraničí, požaduje ich väčšina univerzít (zvyčajne aspoň na úrovni B2).

 

Môžete si nájsť oficiálny jazykový inštitút pre jazyk, ktorý vás zaujíma. Napríklad British Council pre angličtinu, Institut Francais pre francúzštinu alebo Instituto Cervantes pre španielčinu sú len niektoré z nich. Nájdete v nich, ktoré certifikáty môžete získať, štruktúru testov, poplatky a čas konania testov.

 

Aby ste v teste dosiahli čo najlepšie výsledky, mali by ste sa sústrediť na prípravu každej časti. Niektorí ľudia absolvujú osobitný kurz, ale neznepokojujte sa, ak nemáte čas alebo finančné zdroje: existujú rôzne spôsoby, ako sa sám pripraviť a otestovať svoje poznatky pre testy.

 

Europass-jazykový pas

 

Strávili ste v zahraničí nejaký čas a rozumiete danému cudziemu jazyku, ale neviete ním písať? Europass – jazykový pas nie je oficiálnym dokumentom, ale môže zahŕňať spôsobilosti získané buď v rámci alebo mimo formálneho vzdelávania. Prostredníctvom spoločného európskeho referenčného rámca tu môžete prezentovať svoju jazykovú spôsobilosť v zrozumiteľnej forme, ktorá je porovnateľná na medzinárodnej úrovni. 

Dátum uverejnenia: pon., 01/08/2016 - 16:07


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!