Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Kaip įrodyti savo užsienio kalbos žinias

Mokantis kalbų didėja kultūrinis sąmoningumas ir plečiamas akiratis. Jei įgytos žinios patvirtinamos pažymėjimu, jas taip pat gali būti naudinga nurodyti gyvenimo aprašyme. Sužinok, kurie pažymėjimai pripažįstami plačiausiai ir kaip gali juos gauti.

Kas yra CEFR?

 

Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė sistema (CEFR) (mokymas, mokymasis, vertinimas) buvo sukurta kaip užsienio kalbų mokėjimo apibūdinimo pagrindas. Ji naudojama ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose ir taikoma 39 kalboms.

 

Šią orientacinę sistemą sudaro šešių skirtingų lygių kalbinių gebėjimų skalė; ja grindžiami ir oficialūs kalbos egzaminai:

  • A1 ir A2 – pradedantysis vartotojas;
  • B1 ir B2 – pažengęs vartotojas;
  • C1 ir C2 – įgudęs vartotojas.

 

Savo žinių įrodymas

 

Gali laikyti egzaminą ir įrodyti beveik kiekvienos kalbos žinias – kalbų pažymėjimus labai vertina darbdaviai ir jų, norint studijuoti užsienyje, prašo dauguma universitetų (paprastai reikalaujama bent B2 lygio).

 

Dėl tave dominančios kalbos pažymėjimo gali pasiteirauti oficialiame institute, kuriame jos mokoma, pavyzdžiui, Britų taryboje dėl anglų kalbos, Prancūzų institute dėl prancūzų kalbos, Servanteso institute dėl ispanų kalbos. Čia sužinosi, kokius pažymėjimus galima gauti, kokia egzaminų struktūra, mokesčiai ir kada egzaminai vyks.

 

Kad egzaminus išlaikytum kuo geriau, turėtum pasiruošti kiekvienai daliai. Kai kurie žmonės lanko specialius kursus, bet nereikia jaudintis, jei tam neturi laiko ar finansinių išteklių – yra įvairių būdų pasirengti egzaminams ir pasitikrinti žinias savarankiškai.

 

„Europass“ kalbų pasas

 

Ar kažkiek laiko praleidai užsienyje ir supranti užsienio kalbą, tačiau negali ja rašyti? „Europass“ kalbų pasas nėra oficialus dokumentas, tačiau į jį gali būti įtrauktos žinios, įgytos ir formaliojo švietimo sistemoje, ir savarankiškai. Naudodamasis Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacine sistema, čia gali aiškiai nurodyti savo kalbų žinias – taip jas bus galima palyginti ir tarptautiniu lygiu.