Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kuidas tõendada oma võõrkeeleoskust?

Keelte õppimine suurendab sinu kultuurilist teadlikkust ja avardab silmaringi, kuid võib ka olla kasulik oskus sinu CV-s, kui sul on keeleoskuse kohta tõend. Uuri välja, millised tõendid on laialdaselt tunnustatud ja kuidas neid saada.

Mis on Euroopa keeleõppe raamdokument?

 

Euroopa keeleõppe raamdokument (CEFR) on võõrkeeleoskuste võrdlusraamistik (õpetamise, õppimise ja hindamise jaoks). Seda kasutatakse Euroopas ja mujal maailmas ning see on kättesaadav 39 keeles.

 

Selle võrdlusraamistiku kohaselt hinnatakse keeleoskust kuue tasemega. Ka ametlikud keeleeksamid põhinevad nendel tasemetel.

  • A1 ja A2 – algtase
  • B1 ja B2 – kesktase
  • C1 ja C2 – edasijõudnute tase

 

Keeleoskuse tõendamine

 

Keeleoskuse tõendamiseks võid sooritada eksami. Selline võimalus on peaaegu iga keele puhul. Tööandjad hindavad kõrgelt tõendiga kinnitatud keeleoskust ning seda nõuab välismaalt tulevatelt üliõpilastelt enamik ülikoole (tavaliselt peaks keeleoskus olema vähemalt B2-tasemel).

 

Uuri keeleoskuse tõendamise võimalusi sind huvitava keele ametlikust keeleinstituudist. Inglise keele puhul on selleks British Council, prantsuse keele puhul Institut Francais ja hispaania keele puhul Instituto Cervantes. Need on vaid mõned näited paljudest. Nendest instituutidest saad teada, milliseid tõendeid on võimalik saada, eksamite ülesehituse, tasud ja eksamite toimumise ajad.

 

Et eksam võimalikult hästi sooritada, pead eksami iga osa jaoks põhjalikult valmistuma. Eksamiks valmistumiseks korraldatakse spetsiaalseid kursuseid, kuid ära muretse, kui sul ei ole neil osalemiseks aega või rahalisi vahendeid. Eksamiks õppida ja oma oskusi testida saad ka iseseisvalt.

 

Europassi keelepass

 

Kas olid välismaal ja saad aru võõrkeelest, kuid ei oska siiski selles keeles kirjutada? Europassi keelepass ei ole ametlik dokument, kuid sellesse saab kanda formaalses haridussüsteemis või sellest väljaspool omandatud oskusi. Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemeid järgides saad siin oma keeleoskust selgelt ja rahvusvaheliselt võrreldavalt kirjeldada.