Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Uppehållstillstånd för studerande i Europa

Dina Filipovic föddes i Derventa i Bosnien och Hercegovina för 29 år sedan. Nu jobbar hon Bryssel efter sin masterexamen i Österrike. Läs om hur hon fick sitt uppehållstillstånd som studerande där.

 – Efter min kandidatexamen i ekonomi från Sarajevo hittade jag intressanta utländska program på en studentmässa. Jag fastnade särskilt för ett masterprogram i ekonomistyrning, redovisning och finansiell förvaltning i Österrike. Jag sökte och efter en intervju på webben antogs jag.

 

Men det var bara början på Dinas utlandsäventyr. Alla som har blivit antagna till högskolestudier i Schengenområdet måste söka uppehållstillstånd för studerande.

 

– Jag gick till Österrikes ambassad i Sarajevo för att söka, men jag antogs i mitten av juli och föreläsningarna började i september så de rekommenderade mig att söka direkt hos migrationsverket i Österrike, berättar Dina. Jag åkte till Österrike i september med mitt pass och ansökte om uppehållstillstånd direkt på plats. Jag fick det efter en och en halv månad.

 

Utöver antagningsbeskedet från värduniversitetet måste man uppfylla vissa villkor för att få uppehållstillstånd. Ett villkor är att ha tillräckligt med pengar för att försörja sig under vistelsen.

 

– Du kan visa att du har ett stipendium eller jobb. Ett kontoutdrag från banken som visar att du har ett visst belopp är ett annat sätt. Du kan också namnge en person som försörjer dig. Du måste med andra ord visa att du kan betala dina egna utgifter.

Dessutom kan man beroende på land behöva visa upp andra handlingar och intyg.

 

– I Österrike var jag tvungen att ha en sjukförsäkring, så jag tecknade en försäkring hos ett bolag där.

 

Uppehållstillståndet gäller i ett år och kan förlängas om villkoren fortfarande är uppfyllda.

– Jag rekommenderar alla att åka utomlands, säger Dina. Du har fler möjligheter att utvecklas, särskilt med tanke på ditt yrkesliv, och du kan hjälpa din familj och ditt hemland genom att dela med dig av dina kunskaper, erfarenheter och åsikter.