Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Požiadajte o povolenie na pobyt na účely štúdia

Dina Filipovic sa narodila pred 29 rokmi v meste Derventa (Bosna a Hercegovina). Od ukončenia magisterského štúdia v Rakúsku pracuje v Bruseli. Prečítajte si, ako získala študentské povolenie na pobyt.

„Po ukončení bakalárskeho štúdia ekonómie v Sarajeve som na veľtrhu vzdelávania našla viacero zaujímavých študijných programov v Európe. Najviac ma zaujalo magisterské štúdium v oblasti riadenia, účtovníctva a finančného hospodárenia. Prihlásila som sa a po absolvovaní online pohovoru som bola prijatá“.

 

Ale toto bol iba začiatok príbehu Diny. Ďalším krokom po prijatí do inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v schengenskom priestore bolo získanie povolenia na pobyt na účely štúdia.

 

„Išla som na rakúske veľvyslanectvo v Sarajeve, aby som požiadala o toto povolenie. Ale keďže ma prijali v polovici júla a prednášky sa začali v septembri, odporučili mi, aby som sa obrátila priamo na rakúsky imigračný orgán,“ povedala Dina. „Do Rakúska som vycestovala v septembri s pasom a o povolenie na pobyt na účely štúdia som požiadala priamo tam. Dostala som ho po 45 dňoch.“

 

Na to, aby ste dostali študentské povolenie na pobyt, musíte mať akceptačný list od hostiteľskej univerzity a musíte preukázať, že spĺňate určité podmienky. Jednou z nich je, že máte dostatočné finančné prostriedky na pokrytie životných nákladov počas vášho pobytu. „Preukážete, že máte štipendium alebo prácu, príp. ukážete bankový výpis, z ktorého je jasné, že máte v banke určitú sumu peňazí alebo uvediete osobu, ktorá vás zaopatrí. Inými slovami, budete musieť preukázať, že si dokážete pokryť svoje vlastné náklady.“

 

V závislosti od krajiny je možné, že budete potrebovať ďalšie dokumenty. „V mojom prípade som potrebovala aj zdravotné poistenie, takže som uzavrela zmluvu o zdravotnom poistení s miestnou spoločnosťou.“

 

Študentské povolenie na pobyt je platné jeden rok a môže byť obnovené, ak naďalej spĺňate nevyhnutné podmienky. „Každému odporúčam štúdium v zahraničí,“ hovorí Dina. „Máte viac príležitostí na rozvoj, najmä pokiaľ ide o váš odbor. Svojimi znalosťami, skúsenosťami a iným pohľadom na svet môžete pomôcť svojej rodine a krajine.“