Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Få oppholdstillatelse til å studere i Europa

Dina Filipovic ble født i Derventa (Bosnia og Herzegovina) for 29 år siden. I dag jobber hun i Brussel (Belgia) etter å ha fullført et masterstudium i Østerrike. Her forteller hun hvordan hun skaffet seg oppholdstillatelse som student.

 “Etter å ha studert til bachelor i økonomi i Sarajevo var jeg på en utdanningsmesse der jeg fant flere interessante studieprogrammer rundt om i Europa. Jeg fattet interesse for et masterstudium i revisjon, regnskap og økonomistyring i Østerrike, søkte og ble tatt opp etter et nettintervju.

 

Det var bare starten på Dinas utenlandserfaring. Etter å ha fått studieplass på en institusjon for høyere utdanning innenfor Schengen-området var neste skritt å skaffe seg oppholdstillatelse som student.

 

“Jeg dro til den østerrikske ambassaden i Sarajevo for å søke om oppholdstillatelse der, men siden jeg ble tatt opp på universitetet i midten av juli og forelesningene begynner i september anbefalte de meg å søke direkte til innvandringsmyndigheten i Østerrike”, sier Dina. “Jeg dro til Østerrike i september med passet mitt og søkte direkte derfra om oppholdstillatelse som student. Jeg fikk oppholdstillatelsen etter en og en halv måned.”

 

I tillegg til å legge fram opptaksbrev fra vertsuniversitetet ditt må du også kunne bevise at du oppfyller visse krav for å få oppholdstillatelse som student. Ett av disse kravene er at du må ha nok penger å leve av under oppholdet. “Det kan gjøres ved å dokumentere at du har stipend eller jobb, ved å legge fram et kontoutdrag som viser at du har et visst beløp i banken eller ved å oppgi navnet på en person som støtter deg økonomisk. Du må med andre ord bevise at du er i stand til å dekke dine egne utgifter.”

 

I noen land kreves det andre dokumenter i tillegg. “I Østerrike var det krav om at du måtte ha helseforsikring, så jeg tok ut forsikring i et selskap der.”

 

Studentoppholdstillatelsen er gyldig i ett år, men kan fornyes så lenge du fortsetter å oppfylle kravene. “Å dra til utlandet er noe jeg virkelig anbefaler alle å gjøre,” sier Dina. “Det gir deg større mulighet til å utvikle deg, ikke minst faglig, og du kommer hjem med ny kunnskap, nye erfaringer og en ny innfallsvinkel som familien og landet ditt også kan få del av.”