Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Saņemiet uzturēšanās atļauju, lai studētu Eiropā

Dina Filipoviča (Dina Filipović) ir dzimusi pirms 29 gadiem Derventā (Bosnija un Hercegovina). Tagad viņa strādā Briselē (Beļģija), bet pirms tam pabeidza maģistra studijas Austrijā. Uzziniet, kā viņa saņēma studenta uzturēšanās atļauju.

 “Pēc ekonomikas bakalaura grāda iegūšanas Sarajevā es kādā izglītības izstādē atradu dažas interesantas studiju programmas Eiropā. Manu uzmanību piesaistīja uzņēmumu vadības, grāmatvedības un finanšu vadības maģistra studijas Austrijā. Es pieteicos un pēc intervijas tiešsaistē tiku pieņemta.”

 

Tas ir tikai sākums Dinas stāstījumam. Nākamais solis pēc tam, kad students tiek uzņemts augstākās izglītības iestādē Šengenas zonā, ir saņemt uzturēšanās atļauju studijām.

 

“Es devos uz Austrijas vēstniecību Sarajevā, lai lūgtu šo atļauju, taču, tā kā mani studijām pieņēma jūlija vidū un lekcijas sākās septembrī, vēstniecības darbinieki man ieteica vērsties tieši imigrācijas iestādē Austrijā,” saka Dina. “Septembrī es devos uz Austriju, līdzi ņemot pasi, un pieteicos studentu uzturēšanās atļaujas saņemšanai Vīnē. Atļauju es saņēmu pēc pusotra mēneša.”

 

Lai saņemtu uzturēšanās atļauju studijām, papildus apstiprinājuma vēstulei no uzņēmējas universitātes ir jāsniedz pierādījumi, ka jūsu kandidatūra atbilst konkrētiem nosacījumiem. Viens no tiem ir nosacījums, ka jums ir pietiekami daudz naudas, lai segtu jūsu uzturēšanās izdevumus, kamēr studēsiet uzņēmējā valstī. “Par pierādījumu var kalpot jums piešķirta stipendija vai darba attiecības, vai arī bankas konta izraksts, kas apliecina, ka jums attiecīgajā bankā ir zināma naudas summa. Vai arī varat norādīt personu, kas jums sniegs šos līdzekļus. Citiem vārdiem sakot, jums jāpierāda, ka spēsiet segt savas uzturēšanās izmaksas.”

 

Turklāt atkarībā no konkrētās valsts jums var pieprasīt citus dokumentus. “Man Austrijā bija nepieciešama arī veselības apdrošināšana, tāpēc es iegādājos apdrošināšanas polisi no vietēja uzņēmuma Austrijā.”

 

Studentu uzturēšanās atļauju izsniedz uz vienu gadu, un to var atjaunot, ja joprojām tiek pildīti attiecīgie nosacījumi. “Es no sirds iesaku ikvienam pavadīt laiku ārzemēs,” teic Dina. “Jums ir vairāk iespēju attīstīt sevi, jo īpaši profesionālā ziņā, un jūs tādējādi varat palīdzēt savai ģimenei un savai valstij, daloties zināšanās, pieredzē un jaunos iespaidos.”