Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Elamisloa saamine Euroopas õppimiseks

Dina Filipovic sündis Derventas (Bosnia ja Hertsegoviina) 29 aastat tagasi. Pärast magistriõpingute lõpetamist Austrias töötab ta nüüd Brüsselis (Belgia). Uurige, kuidas ta sai oma üliõpilase elamisloa.

 „Pärast bakalaureusekraadi omandamist Sarajevos leidsin haridusmessilt Euroopas õppimiseks mõned huvitavad programmid. Mulle jäi silma kontrolli, raamatupidamise ja finantsjuhtimise magistriõppeprogramm Austrias. Kandideerisin ja pärast veebipõhist intervjuud võeti mind sinna vastu.“

 

See aga oli vaid Dina välismaale asumise loo algus. Järgmiseks sammuks pärast Schengeni ala kõrgharidusasutusse vastuvõtmist oli üliõpilase elamisloa saamine.

 

„Läksin Austria saatkonda Sarajevos, et seda luba taotleda, kuid kuna mind võeti kõrgkooli vastu juuli keskpaigas ja loengud pidid algama juba septembris, soovitasid nad mul pöörduda otse Austria immigratsiooniasutuse poole,“ ütles Dina. „Sõitsin septembris Austriasse oma passiga ja taotlesin seal otse üliõpilase elamisluba. Sain selle kätte pooleteise kuu pärast.“

 

Lisaks teid vastuvõtva ülikooli vastuvõtukirjale peate üliõpilase elamisloa saamiseks tõendama, et täidate teatavaid tingimusi. Üheks tingimuseks on, et teil on piisavalt rahalisi vahendeid oma elamiskulude katmiseks välismaal viibimise ajal. „Te saate esitada tõendi selle kohta, et saate stipendiumi või et teil on töökoht, või pangakonto väljavõtte, mille kohaselt teil on kontol teatav summa, või nimetate isiku nime, kes teile elatusvahendid tagab. Teisisõnu peate näitama, et suudate kanda oma elamiskulud.“

 

Sõltuvalt riigist võite lisaks sellele vajada veel muid dokumente. „Minu puhul vajasin lisaks veel tervisekindlustust, seega sõlmisin kindlustuslepingu Austrias asuva kindlustusettevõtjaga.“

 

Üliõpilase elamisluba kehtib ühe aasta ning seda saab pikendada, kui täidate jätkuvalt vajalikke tingimusi. „Soovitan välismaale minekut kõigile,“ ütleb Dina. „Teil on rohkem võimalusi enda arendamiseks, eelkõige ametialaselt, ning selle abil saate aidata oma perekonda ja oma koduriiki, jagades oma teadmisi, kogemusi ning teistsugust vaatenurka.“