Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Så deltar du i ett ungdomsutbyte

Skulle du vilja åka utomlands några dagar för att lära dig mer och diskutera med ungdomar från andra länder? Här kan du läsa om hur du deltar i ett ungdomsutbyte.

Ungdomsorganisationen Beyond Barriers i Tirana är en av de nationella kontaktpunkterna för Erasmus+ i Albanien. De senaste tio åren har organisationen anordnat över hundra utbyten, seminarier och kurser för unga utomlands. Deras programansvariga, Ira Topalli, förklarar hur man kan delta.

 

Vad är ett ungdomsutbyte?

På ett ungdomsutbyte kan en grupp ungdomar utbyta erfarenheter genom att bo ihop i ett annat land i 5 till 21 dagar.

Under utbytet deltar de i ett arbetsprogram om ett visst ämne. Ungdomsledare finns på plats som stöd. Ungdomarna kan till exempel arbeta med miljöfrågor, hälsoutbildning och interkulturellt lärande. Utbytet består av en blandning av workshoppar, debatter, rollspel och utomhusaktiviteter och förbereds av deltagarna innan de åker iväg.

 

Vem får delta?

Alla mellan 13 och 30. Det krävs minst 16 och högst 60 deltagare för ett utbyte, utöver ungdomsledarna.

 

Hur får jag reda på vilka ungdomsutbyten som söker deltagare?

Du kan kontakta din nationella kontaktpunkt för Erasmus+ eller lokala organisationer som arbetar med Erasmus+. Du kan också få hitta nya utlysningar på specialwebbplatser eller i sociala medier. Kolla till exempel Beyond Barriers grupp på Facebook.

 

Hur anmäler jag mig?

Du kontaktar en organisation och berättar att du är intresserad av att delta. Om det finns många kandidater måste du kanske skicka in ditt cv eller ett motivationsbrev.

Om du väljs får du fylla i den anmälningsblankett som du får från organisationen, och de kan vilja träffa dig.

– Vi samlar hela gruppen hos oss, säger Ira Topalli. Vi håller en kurs innan de åker och följer dem medan de är utomlands och när de kommer hem. Vi engagerar dem lokalt. Just nu håller vi på att förbereda en grupp på sex ungdomar som ska åka till Italien i slutet av månaden på ett ungdomsutbyte om miljöfrågor och hur man kan motverka stereotyper bland unga.

 

Jag är inte så bra på engelska. Kan jag delta ändå?

– I vår organisation vill vi inte ha för många kriterier för att få delta i ett utbyte, eftersom vi tycker att det viktigaste är att alla ska få vara med. Därför låter vi unga som inte pratar så bra engelska få delta, eftersom andra kan översätta åt dem. Dåliga språkkunskaper ska inte vara ett skäl att utesluta sökande – utbytet kan motivera dem att läsa språk efteråt.

 

Kostar det något att delta?

Nej, i de flesta fall är det gratis. Enligt programreglerna ska organisatörerna stå för logi, mat och projektets löpande kostnader. Flygbiljetter ingår också. Vanligtvis köper vi biljetter till deltagarna och vår partner ersätter oss senare. Ibland kan biljetterna kosta lite mer än vad som ersätts enligt avståndsräknaren och man måste då betala mellanskillnaden själv. I vissa fall tar organisationerna ut en deltagaravgift, men långt ifrån alla.

 

Skulle du rekommendera unga att delta i ett utbyte?

– Ta chansen och delta. Du utvecklar inte bara dina kunskaper på olika områden, utan blir också medveten om olika saker som du kanske inte tänker på i vanliga fall. I vår organisation uppmuntrar vi unga att utforska nya kulturer, vanor och livsstilar och att lära tillsammans med likasinnande. Det är det bästa de får med sig från ett utbyte: de har lärt sig nya saker och utvecklat sin kompetens. Människor kan ha olika kulturell bakgrund men de är ändå lika på många sätt. Vi fokuserar på likheterna så att de unga förstår att de är vår morgondag och vår framtid.

Publicerad: Mån, 27/06/2016 - 15:52Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!