Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ako sa zapojiť do mládežníckej výmeny

Chceli by ste stráviť týždeň alebo dva zahraničí – učiť sa a vymieňať si skúsenosti s mladými ľuďmi z iných krajín? Prečítajte si, čo sú mládežnícke výmeny a ako sa ich môžete zúčastniť.

Mládežnícka organizácia Beyond Barriers v albánskej Tirane je jedným z národných kontaktných miest programu Erasmus+ v tejto krajine. Počas posledných desiatich rokov organizácia usporiadala viac ako sto mládežníckych výmen, seminárov a školení v zahraničí. Ich programová manažérka Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), Ira Topalli, vysvetľuje, ako sa zúčastniť.

 

Čo je mládežnícka výmena?

Mládežnícka výmena je činnosť, ktorá umožňuje skupinám mladých ľudí výmenu skúseností počas spoločného pobytu v zahraničí (5 až 21 dní).

Počas mládežníckej výmeny účastníci vykonávajú s pomocou mládežníckych vedúcich pracovný program týkajúci sa určitej témy. Účastníci môžu napríklad pracovať na otázkach súvisiacich so životným prostredím, zdravotnou výchovou, medzikultúrnym vzdelávaním atď. Výmena zahŕňa semináre, cvičenia, debaty, simulácie a činnosti v exteriéri, ktoré pripravujú účastníci ešte pred výmenou.

 

Kto sa môže zúčastniť?

Ktokoľvek vo veku od 13 do 30 rokov Mládežnícka výmena zahŕňa minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov (okrem skupinových vedúcich).

 

Ako sa dozviem o mládežníckych výmenách s voľnými miestami?

Môžete sa obrátiť na vaše národné kontaktné miesto pre Erasmus+ alebo na miestne organizácie, ktoré pracujú s programom Erasmus+. Informácie o možnostiach účasti nájdete aj na špecializovaných webových sídlach a prostredníctvom sociálnych médií. Pozrite si napríklad skupinu Beyond Barriers na Facebooku.

 

Čo by som mal urobiť, ak sa chcem zúčastniť?

Kontaktujte organizáciu a informujte ich, že máte záujem o mládežnícku výmenu. Ak majú veľa žiadateľov, môžu vás požiadať, aby ste zaslali svoj životopis alebo motivačný list.

Ak vás vyberú, budete musieť vyplniť formulár žiadosti, ktorý vám organizácia poskytne. Organizácia vás navyše môže požiadať o osobné stretnutie. „Pozveme skupinu do našich priestorov, pred odchodom im poskytneme odbornú prípravu, sledujeme ich činnosť počas ich pobytu v zahraničí a po ich návrate ich angažujeme na miestnej úrovni,“ vysvetľuje Ira Topalli. „Napríklad v súčasnosti pripravujeme skupinu šiestich mladých ľudí, ktorí na konci mesiaca pôjdu do Talianska na študentskú výmenu týkajúcu sa otázok životného prostredia a boja proti stereotypom medzi mladými ľuďmi.“

 

Nehovorím dobre po anglicky... môžem sa aj tak zúčastniť?

„Ako organizácia sa snažíme nepodmieňovať mládežnícke výmeny príliš mnohými kritériami, pretože pre nás je najdôležitejšie zahrnúť všetkých mladých ľudí. To je dôvod, prečo sme do mládežníckych výmen vzali aj takých, ktorí nehovoria po anglicky veľmi dobre, pretože ostatní mladí ľudia im môžu pomôcť, takže toto by nemalo byť dôvodom ich vylúčenia. Môže ich to motivovať k tomu, aby sa jazyk naučili neskôr.“

 

Je účasť bezplatná?

Áno. Vo väčšine prípadov je účasť bezplatná. Podľa pravidiel programu uhrádzajú organizátori projektu náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a každodennými potrebami. Organizátori zaplatia aj za letenky. Zvyčajne kupujeme cestovné lístky pre účastníkov vopred a naši partneri nám ich refundujú neskôr. Niekedy sa môže stať, že cestovné lístky stoja o niečo viac ako je cena určená pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti – v tomto prípade pokrývajú rozdiel samotní účastníci. V niektorých prípadoch môžu organizácie požadovať účastnícky poplatok, čo však nie je príliš časté.

 

Prečo by ste odporúčali účasť na mládežníckej výmene?

„Oplatí sa to. Vďaka mládežníckym výmenám mladí ľudia nielen rozvíjajú svoje zručnosti v rôznych oblastiach, ale získavajú sociálne povedomie o rôznych témach a otázkach, ktoré nie sú súčasťou ich každodenného života. Podporujeme mladých ľudí, aby sa zoznámili s novými kultúrami, zvykmi a životnými štýlmi a aby sa učili spolu s podobnými mladými ľuďmi. Toto je tá najlepšia vec na mládežníckej výmene – učiť sa a zlepšovať svoje zručnosti. AJ keď ľudia pochádzajú z rozdielnych kultúrnych prostredí, majú mnoho spoločného. Zameriavame sa na tieto podobnosti, aby si mladí ľudia uvedomili, že oni sú budúcnosť.

Dátum uverejnenia pon., 27/06/2016 - 15:48Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!