Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Jak wziąć udział w wymianie młodzieży

Czy chciałbyś wyjechać na jakiś czas za granicę, aby się czegoś nauczyć i poznać młodych ludzi z innych krajów? Tutaj dowiesz się więcej o wymianach młodzieży i o tym, jak możesz wziąć w nich udział.

Albańska organizacja młodzieżowa Beyond Barriers w Tiranie jest jednym z krajowych punktów kontaktowych Erasmus+ w tym kraju. W ciągu ostatnich dziesięciu lat punkty te zorganizowały ponad sto wymian młodzieży, konferencji i szkoleń dla młodzieży za granicą. Kierownik ds. programu wolontariatu europejskiego Ira Topalli wyjaśnia, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w wymianie.

 

Co to jest wymiana młodzieży?

W ramach wymiany młodzieży grupy młodych ludzi mogą spędzić razem czas podczas pobytu w innym kraju trwającego od 5 do 21 dni.

Pod opieką osób pracujących z młodzieżą uczestnicy wymiany realizują program prac poświęcony dowolnemu tematowi. Na przykład zajmują się zagadnieniami środowiska, edukacją zdrowotną albo wzajemnym poznawaniem swoich kultur. Program wymiany składa się z warsztatów i innych zajęć, takich jak debaty, symulacje czy zajęcia na świeżym powietrzu i jest przygotowywany przez uczestników przed wyjazdem.

 

Kto może wziąć udział?

Każda osoba w wieku od 13 do 30 lat. Wymiana może obejmować co najmniej 16, a najwyżej 60 osób, nie licząc liderów grupy.

 

Jak mogę się dowiedzieć, do udziału w których projektach wymiany mogę się teraz zgłosić?

Możesz zapytać o to swój krajowy punkt kontaktowy Erasmus+ albo różne organizacje lokalne, które współpracują z programem Erasmus+. Ogłoszenia publikowane są też na specjalnych stronach w internecie i w mediach społecznościowych  –  sprawdź na przykład grupę Facebook „Beyond barriers”

 

Co mam zrobić, aby wziąć udział?

Musisz skontaktować się z daną organizacją i poinformować ją, że jesteś zainteresowany uczestnictwem. Jeśli jest wielu kandydatów, możesz zostać poproszony o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego.

Jeśli się zakwalifikujesz, organizacja prześle Ci formularz zgłoszeniowy z prośbą o wypełnienie go i być może zaprosi Cię na spotkanie. „Przyjmujemy grupy u siebie, przed wyjazdem szkolimy je, monitorujemy ich działania za granicą, a po powrocie angażujemy je na szczeblu lokalnym” – mówi Ira Topalli. „Aktualnie przygotowujemy grupę sześciu młodych ludzi, którzy pod koniec miesiąca wyjadą do Włoch na wymianę poświęconą kwestiom środowiskowym i metodom zwalczania stereotypów wśród młodych ludzi”.

 

Nie znam bardzo dobrze języka angielskiego. Czy mimo to mogę wziąć udział?

„Nasza organizacja stara się nie stosować zbyt wielu kryteriów uczestnictwa w wymianie młodzieży, gdyż sprawą najważniejszą jest dla nas włączenie każdego chętnego. Dlatego też przyjmujemy na wymianę również młodych ludzi, którzy nie mówią dobrze po angielsku. Inni uczestnicy mogą im pomóc w tłumaczeniu, a słaba znajomość języka nie powinna być powodem wykluczenia. To może zmotywować ich potem do nauki języka”.

 

Czy udział w wymianie jest bezpłatny?

Tak. W większości przypadków udział jest bezpłatny. Zgodnie z zasadami programu koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowego ponoszą organizatorzy. Płacą też za bilety lotnicze. Zwykle kupujemy bilety z wyprzedzeniem, a dopiero później nasi partnerzy zwracają nam ich koszty. Czasami cena biletu przekracza nieco limit obliczony przy pomocy kalkulatora odległości i wtedy uczestnik jest proszony o pokrycie różnicy.  W niektórych przypadkach organizacje pobierają opłatę z tytułu uczestnictwa, ale zdarza się to raczej rzadko. 

 

Dlaczego polecasz uczestnictwo w wymianie młodzieży?

„Trzeba skorzystać z tej okazji. Wymiana pozwala młodym ludziom nie tylko rozwinąć swoje umiejętności w różnych dziedzinach, lecz także odkryć różne tematy i obszary zainteresowań, z którymi zazwyczaj nie mają do czynienia na co dzień. Nasza organizacja zachęca młodych ludzi do poznawania innych kultur, zwyczajów, stylów życia i uczenia się nowych rzeczy razem z rówieśnikami. To najlepsze, co może im zaoferować wymiana młodzieży: uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności. Wiele osób pochodzi z różnych środowisk kulturowych, są jednak pewne podobieństwa, które je łączą. Koncentrujemy się na nich, aby uświadomić młodym ludziom, że to jest ich przyszłość.

Opublikowane: pon., 27/06/2016 - 15:22Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie