Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Ungdomsutveksling, og hvordan du deltar

Kunne du tenke deg å tilbringe noen dager i utlandet for å lære og dele erfaringer med ungdommer fra andre land? Finn ut hva ungdomsutvikling er og hvordan du kan delta.

Ungdomsorganisasjonen ‘Beyond Barriers’ i Tirana er et nasjonalt kontaktpunkt for Erasmus+ i Albania som har holdt over hundre ungdomsutvekslinger, seminarer og kurs for ungdom i utlandet de siste ti årene. EVS-lederen for programmet, Ira Topalli, forklarer hva du må gjøre for å delta.

 

Hva er ungdomsutveksling?

Ungdomsutveksling innebærer at en gruppe unge mennesker møtes og deler erfaringer under et opphold i et annet land som varer mellom fem dager og tre uker.

I løpet av disse dagene arbeider deltakerne med et tema, for eksempel spørsmål knyttet til miljø, helse, utdanning eller flerkulturell læring, med hjelp fra ungdomsledere. Dette skjer i form av arbeidsgrupper, oppgaveløsing, debatter, simulasjoner og relevante utendørsaktiviteter, som forberedes av deltakerne før selve utvekslingen.

 

Hvem kan delta?

Deltakerne i en ungdomsutveksling er i alderen 13-30 år, og antallet deltakere er mellom 16 og 60, gruppelederne ikke medregnet.

 

Hvordan finner jeg muligheter til å delta i ungdomsutveksling?

Du kan ta kontakt med ditt nasjonale kontaktpunkt for Erasmus+ eller lokale organisasjoner som jobber med Erasmus+. Du finner også opplysninger om nye tiltak på dedikerte nettsider og gjennom sosiale media, f.eks. Facebook-gruppen Beyond barriers.  

 

Hva må jeg gjøre for å delta?

Ta kontakt med en organisasjon og fortell dem at du er interessert i å delta. Hvis det er mange kandidater kan organisasjonen be deg sende en CV eller søknad.

Hvis du blir valgt ut må du fylle ut et søknadsskjema, og organisasjonen kan be om å møte deg. “Vi samler gruppen i våre lokaler, gir dem opplæring før de drar, følger dem opp mens de er i utlandet og engasjerer dem lokalt når de kommer tilbake,” sier Ira Topalli. “I øyeblikket forbereder vi en gruppe på seks ungdommer som skal reise til Italia i slutten av måneden i forbindelse med en ungdomsutveksling som tar for seg miljøspørsmål og hvordan vi kan bekjempe stereotyper blant ungdom.”

 

Jeg er ikke så god i engelsk … kan jeg delta likevel?

“Som organisasjon prøver vi å ikke sette for strenge krav til dem som ønsker å delta i ungdomsutveksling. Det viktigste er å gi alle en sjanse til å delta, og derfor tar vi også med ungdom som ikke er så god i engelsk. Andre kan hjelpe dem med å oversette, så det er ingen grunn til å utelukke dem. Det kan dessuten oppmuntre dem til å lære engelsk senere.”

 

Koster det noe å delta?

Nei, i de fleste tilfeller er det gratis. Etter reglene for programmet skal overnatting, mat og daglige behov dekkes av arrangøren, og flybilletten er også dekket. Som regel er det vi som kjøper billettene, og vi får beløpet dekket av våre partnere senere. Det hender at billetten koster litt mer enn prisen beregnet med avstandskalkulatoren, slik at deltakerne må betale mellomlegget selv. Noen ganger krever arrangøren et deltakelsesgebyr, men det er heller sjelden.

 

Hvorfor vil du anbefale unge å delta i ungdomsutveksling?

“Unge mennesker bør benytte sjansen til å delta i disse aktivitetene. Det gir dem en mulighet ikke bare til å utvikle sine ferdigheter på forskjellige områder, men også til å gjøre seg kjent med temaer og spørsmål som ikke er en del av deres hverdag. Som organisasjon oppmuntrer vi unge til å utforske nye kulturer, vaner og levemåter, og til å lære sammen med andre ungdommer de har mye til felles med. Det viktigste ved en ungdomsutveksling er å lære og å utvikle sine ferdigheter. Folk med forskjellig kulturell bakgrunn har ofte mye til felles, og vi setter fokus på likhetene for å få unge til å forstå at de representerer framtiden og morgendagen.

Publisert Man, 27/06/2016 - 15:21Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!