Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Jak se stát účastníkem výměnného pobytu mládeže

Chtěli byste strávit určitou dobu v zahraničí a získat zkušenosti mezi mladými lidmi z jiných zemí? Přečtěte si, co je výměna mládeže a co dělat, abyste se jí mohli zúčastnit.

Mládežnická organizace Beyond Barriers v  Tiraně funguje jako jedno z národních kontaktních míst programu Erasmus+ v Albánii. V posledních deseti letech zorganizovala více než několik set výměnných pobytů mládeže, seminářů a školení v zahraničí. Ira Topalliová, projektová manažerka pro EDS, která v této organizaci působí, vysvětluje, co je třeba udělat, pokud máte zájem se zúčastnit.

 

Co je výměnný pobyt mládeže?

Pod tímto označením se rozumějí aktivity, které umožňují skupinám mladých lidí získávat zkušenosti na společném pobytu v zahraničí po dobu 5 až 21 dnů.

Během pobytu účastníci za podpory vedoucích plní pracovní program týkající se určitého tématu. Mohou působit v oblasti životního prostředí, ve zdravotní osvětě, mezikulturním vzdělávání atp. Aktivity mohou mít formu workshopů, cvičení, diskusí, simulací a aktivit v terénu. Před výjezdem probíhají přípravná setkání.

 

Komu je program určen?

Komukoliv ve věku 13–30 let. Výměnného pobytu se může zúčastnit nejméně 16 a nejvíce 60 účastníků (mimo vedoucí skupin).

 

Kde najdu informace o výměnách mládeže, které hledají účastníky?

Obraťte se na národní kontaktní místo Erasmus+ nebo jiné místní organizace, které působí v rámci programu Erasmus+. Informace o nově vyhlášených nabídkách k účasti najdete také na internetových stránkách projektu a rovněž v sociálních médiích.  Jedním z nich je například Facebook organizace Beyond Barriers

 

Co mám dělat, když se chci zapojit?

Je třeba kontaktovat příslušnou organizaci a informovat ji, že máte zájem se účastnit. Pokud zájem projevilo velké množství uchazečů, sdružení vás může požádat o zaslání životopisu nebo motivačního dopisu.

Pokud budete vybráni, vyplníte přihlášku, kterou vám organizace poskytne. Organizace vás také může požádat, abyste se osobně dostavili. „Členy skupiny zveme do sídla naší organizace a před jejich výjezdem je školíme. Během jejich pobytu v zahraničí je poté monitorujeme a po jejich návratu je zapojíme na místní úrovni,“ popisuje Ira Topalliová. „Například v současné době připravujeme pobyt pro skupinu šesti mladých lidí, kteří pojedou do Itálie na konci měsíce na výměnný pobyt věnovaný otázkám životního prostředí a úsilí o vykořenění stereotypů mezi mladými lidmi.“

 

Neumím zas tak dobře anglicky [...] nevadí to?

„Jako organizace se snažíme, aby se na potenciální účastníky nevyvíjel tlak přílišnými požadavky, protože velký význam přikládáme inkluzivnímu charakteru projektu.  Z tohoto důvodu do výměnných pobytů zařazujeme i mladé lidi, kteří neumí anglicky tak dobře – ostatní jim totiž mohou pomoci a překládat. Nedostatečné jazykové vlastnosti by neměly být důvodem k jejich vyřazení. Pobyt je navíc bude motivovat k tomu, aby studovali jazyk po návratu.“

 

Je účast zdarma?

Ano. Ve většině případů je účast zdarma. Podle pravidel programu kromě toho organizátor hradí účastníkům ubytování, stravování a kapesné. Zahrnuty jsou rovněž letenky. Většinou postupujeme tak, že účastníkům letenky zakupujeme předem a náš partner nám je později zpětně proplácí. Někdy se může stát, že jsou letenky o něco dražší než příspěvek vypočtený pomocí kalkulačky vzdálenosti, a v takovém případě je možné, že budou účastníci muset rozdíl doplatit sami.  V některých případech může organizace účtovat poplatek za účast, ve většině případů tomu ale tak není. 

 

Proč byste doporučila účast na výměnných pobytech mládeže?

„Myslím, že jde o příležitost, které je třeba využít. Mladí lidé díky ní nejen rozvíjejí své schopnosti v různých oblastech, ale uvědomí si také celospolečenský význam různých otázek a oblastí, které se jich předtím nedotkly. Jako organizace podporujeme mladé lidi v tom, aby objevovali jiné kultury, zvyky, životní styl a aby se vzájemně od sebe něco naučili. Právě to je to nejlepší, co jim výměnné pobyty mohou dát. Lidé totiž často sice pocházejí z odlišného kulturního prostředí, ale přesto mají spoustu společného. A my se právě na tyto společné věci zaměřujeme a chceme, aby si mladí lidé uvědomili, že oni jsou budoucností tohoto světa.

Zveřejněno: po, 27/06/2016 - 10:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz