Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zo Srbska do Japonska prostredníctvom programu Erasmus Mundus

Po ukončení svojho bakalárskeho štúdia v odbore robotika na univerzite Novi Sad (Srbsko) sa Nemanja Racievic rozhodol pre magisterské štúdium v rámci programu Erasmus Mundus. V súčasnosti je doktorandom na Imperial College v Londýne. Prečítajte si o jeho skúsenosti.

Prečo ste sa rozhodli požiadať o magisterského štúdium Erasmus Mundus?

Nemanja: Magisterské štúdium som chcel absolvovať v zahraničí, pretože som sa chcel venovať špeciálnej oblasti robotiky, ktorú som nemohol študovať v Srbsku. Navyše som chcel získať nejaké medzinárodné skúsenosti. Cez webové stránky Mastersportal som našiel európsky magisterský program v pokročilej robotike (EMARO), ktorý je súčasťou Erasmus Mundus. Obsah programu sa mi páčil a ja som sa rozhodol prihlásiť sa.

 

Aké bolo výberové konanie pre toto magisterské štúdium?

Nemanja: Poslal som vyplnený formulár žiadosti, moje známky a odporúčania. Do tohto programu môžete byť prijatý so štipendiom alebo bez neho. Mal som však dobré známky v Srbsku a tak som dostal grant. Nakoľko ide o spoločný magisterský program, štát, v ktorom chcete študovať, si môžete vybrať spomedzi štyroch krajín. Prvý rok som absolvoval na Univerzite v Janove (Taliansko) a druhy v Nantes (Francúzsko). Okrem toho máte počas druhého roka možnosť napísať svoju diplomovú prácu v jednej z partnerských inštitúcií v Ázii. Prihlásil som sa na univerzitu Keio v Tokiu. Prijali ma a ja som mohol päť mesiacov študovať v Japonsku.

 

Aké ste zistili rozdiely medzi študujúcimi v Srbsku a na univerzite v zahraničí?

Nemanja: Kvalita štúdií bola dobrá na mojej domácej škole aj na zahraničných univerzitách. Ale napríklad na univerzite v Janove sme pracovali s lepším vybavením, keďže univerzita má viac peňazí. Na druhej strane, štúdium bolo organizované nezávislejšie. Napríklad sme dostali matematický problém a mali sme nájsť spôsoby, ako ho vyriešiť. Študenti pracovali v skupinách a navzájom sa podporovali. To mi napríklad pomohlo naučiť sa po taliansky.

 

Bolo toto štúdium užitočné z hľadiska vašej kariéry?

Nemanja: Áno. Svoju diplomovú prácu o mobilnej robotike som napísal v Tokiu a chcel som ďalej pracovať v tejto oblasti. Nie je tak mnoho miest, kde tento odbor môžete študovať. Jedným z nich je Imperial College v Londýne. Prihlásil som sa sem na doktorandské štúdium a bol som prijatý. V súčasnosti študujem tu.

 

Odporučili by ste túto skúsenosť aj iným mladým ľuďom?

Nemanja: Jednoznačne! Táto skúsenosť ma veľmi zmenila. V osobnej rovine je vždy priestor na zlepšovanie. Okrem jazykov, ktoré sa naučíte, vám kontakt s rôznymi kultúrami umožní uvidieť veci z iných strán a podnieti vaše kritické myslenie. Myslím si, že všetci by niečo takéto mali urobiť aspoň raz v živote. 

Dátum uverejnenia: pia., 24/06/2016 - 12:59


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!