Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Fra Serbia til Japan med Erasmus Mundus

Etter å ha oppnådd bachelorgraden i robotikk ved Novi Sad-universitetet i Serbia bestemte Nemanja Racievic seg for å søke på et masterkurs gjennom Erasmus Mundus-programmet. Nå studerer han til doktorgrad ved Imperial College i London. Les mer om hans opplevelser.

Hvorfor bestemte du deg for å søke på et Erasmus Mundus-masterkurs?

Nemanja.-  Jeg ville studere til master i utlandet fordi jeg ikke kunne studere robotikkfagene jeg var interessert i hjemme i Serbia, samt for å få litt internasjonal erfaring. På Masterportalen fant jeg Erasmus Mundus-kurset European Master in Advanced Robotics (EMARO). Det så interessant ut og jeg bestemte meg for å søke.

 

Hvordan skjedde opptaket til masterstudiet?

Nemanja.-  Jeg sendte dem søknad, karakterer og anbefalingsbrev. Du kan bli tatt opp til studiet med eller uten stipend, men jeg fikk stipend fordi jeg hadde så gode karakterer i Serbia. Siden det er en Joint Masters Degree kan du kan velge blant fire forskjellige studieland. Jeg valgte å studere ved universitetet i Genova (Italia) det første året og i Nantes (Frankrike) det andre året. Det andre studieåret har du dessuten mulighet til å skrive doktoravhandling ved et søsteruniversitet i Asia. Keio-universitetet i Tokyo godtok min søknad, og dermed studerte jeg også fem måneder i Japan.

 

Hva er forskjellen mellom å studere i Serbia og på et utenlandsk universitet?

Nemanja.- Det var bra kvalitet på studiene både i Serbia og ved de utenlandske universitetene, men i Genova hadde vi f.eks. bedre utstyr fordi universitetet har bedre økonomi. Studiene var dessuten organisert på en måte som gjorde studentene mer uavhengige. Vi kunne for eksempel få i oppgave å løse en matematisk oppgave der det var opp til oss å finne måter å løse den på. Studentene arbeidet i grupper og hjalp hverandre. Det gjorde det lettere for meg å lære italiensk.

 

Var masterstudiet nyttig for din videre karriere?

Nemanja.- Ja. Jeg skrev masteroppgaven min om mobil robotikk i Tokyo og ønsket å gå videre innenfor dette fagområdet. Ett av de få stedene du kan studere dette er Imperial College i London (Storbritannia), så jeg søkte meg dit og ble akseptert. Nå studerer jeg til doktorgrad der.

 

Ville du anbefale denne erfaringen til andre unge?

Nemanja.-  Absolutt! Det er en erfaring som har forandret meg veldig. Du får større mulighet til å utvikle deg som person. Ikke bare lærer du fremmede språk, men du kommer i kontakt med andre kulturer som gjør at du ser ting fra et annet synspunkt og tar ting mindre for gitt. Jeg synes alle burde oppleve det minst en gang i livet. 

Publisert: Fre, 24/06/2016 - 12:51


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!