Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vill du studera utomlands?

Läs om några av de utbytesprogram som finns vid universiteten på västra Balkan och vilka krav de har.

Vill du studera en eller två terminer vid ett universitet utomlands och lära dig ett nytt språk, träffa människor från andra kulturer och prova på att bo i ett annat land?

 

Serbien, Bosnien och Hercegovina, Albanien och Montenegro beslutade 2014 att till viss del delta i programmet Erasmus+. Sedan dess har de flesta universitet ingått avtal med partneruniversitet i EU. Det innebär att du som student, praktikant eller universitetslärare kan tillbringa en eller två terminer på ett lärosäte i utlandet.  

 

Dessutom har några universitet bilaterala avtal med olika lärosäten även utanför EU. Vänd dig till det internationella kontoret på ditt universitet för att ta reda på vilka partnerskap och program som är öppna för dig.

 

Det finns också utbyten för doktorander och postdoktorander:

 

- Central European Exchange Program for University Studies (Ceepus). Det här programmet inriktar sig på gemensamma examina och särskilt gemensamma doktorandprogram för studenter från Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Österrike och Pristina/Kosovo. Kontakta Ceepus-kontoret i ditt land.

- Erasmus västra Balkan. Det här gemensamma utbytesprogrammet omfattar åtta universitet på västra Balkan och sex i EU. Målgruppen är postdoktorander som vill studera, undervisa och forska utomlands inom medicin och hälsovetenskap. Läs mer om hur du söker

 

Om du kommer från ett land på västra Balkan och inte vill delta i något studentutbyte men är intresserad av att ta en fullständig examen vid ett europeiskt universitet, måste du först ha en grundläggande högskoleexamen innan du söker. Om du till exempel har en examen från Belgraduniversitetet kan du söka till master- eller doktorandstudier vid ett utländskt universitet.

 

Så får du ditt uppehållstillstånd som studerande