Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Lyst til å studere i utlandet?

Finn ut mer om utvekslingsprogram og krav til søkere fra universiteter på Vest-Balkan

Ved å studere ved et universitet i utlandet i ett eller to semestre kan du skaffe deg nye erfaringer: bo i et annet land, lære et fremmed språk og møte mennesker fra andre kulturer.

 

Serbia, Bosnia og Herzegovina, Albania og Montenegro inngikk avtale om delvis deltakelse i Erasmus+ i 2014. Siden da har de fleste universitetene der inngått avtale med søsteruniversiteter i EU-landene som gir studenter og akademisk ansatte muligheten til å tilbringe ett eller to semestre på en høyskole eller et universitet i utlandet.

 

Noen universiteter har dessuten inngått bilateral avtale med institusjoner for høyere utdanning i land utenfor EU. Ta kontakt med avdelingen for internasjonalt samarbeid på ditt universitet for å finne ut hvilke muligheter du har.

 

Andre utvekslingsmuligheter for doktorgradstudenter og postdoktorer:

 

- Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Programmet fokuserer på studier med felles universitetsgrader, særlig PhD-programmer for studenter fra Albania, Østerrike, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Ungarn, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia og  Pristina/Kosovo. Finn det nasjonale CEEPUS-kontoret i ditt land.

- Erasmus Western Balkans (ERAWEB). Utvekslingsprogram tilbudt ved åtte universiteter på Vest-Balkan og seks universiteter i EU-land for postdoktorer som ønsker å studere, undervise i eller forske på medisin og helsevitenskap i utlandet. Finn ut her hvordan du søker.

 

Er du fra et land på Vest-Balkan og ønsker å studere til en universitetsgrad i Europa heller enn å delta i studentutveksling, må du derimot ha fullført høyere utdanning før du søker. Har du f.eks. vitnemål fra universitetet i Belgrad kan du søke deg inn på master- eller doktorgradstudier ved et utenlandsk universitet.

 

Her finner du ut hvordan du får oppholdstillatelse som student