Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Vai jūs gribētu studēt ārzemēs?

Uzziniet par dažām apmaiņas programmām un to prasībām pieteikumu iesniedzējiem no Rietumbalkānu augstskolām.

Studējiet vienu vai divus semestrus augstskolā ārzemēs un apgūstiet svešvalodu, satieciet cilvēkus no dažādām kultūrām vai vienkārši padzīvojiet citā valstī.

 

2014. gadā Serbija, Bosnija un Hercegovina, Albānija un Melnkalne apstiprināja daļēju dalību programmā "Erasmus+". Kopš tā laika lielākā daļa šo valstu universitāšu ir noslēgusi nolīgumus ar partneraugstskolām Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka varat vienu vai divus semestrus pavadīt augstākās izglītības iestādē ārzemēs kā students, praktikants vai akadēmiskais mācībspēks.    

 

Turklāt dažas augstskolas ir noslēgušas divpusējus nolīgumus ar vairākām augstākās izglītības iestādēm arī ārpus ES. Jums ir tikai jāsazinās ar savas augstskolas starptautiskās sadarbības departamentu un jānoskaidro, kādās partnerībās un programmās varat piedalīties.

 

Te ir dažas citas apmaiņas braucienu iespējas doktorantūras studentiem un pēcdoktorantūras studiju stipendiātiem:

 

- Centrāleiropas apmaiņas programma studijām augstskolā (CEEPUS). Šī programma ir vērsta uz kopīgiem grādiem, it īpaši kopīgām doktorantūras programmām studentiem no Albānijas, Austrijas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Maķedonijas, Melnkalnes, Moldovas, Polijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas un Prištinas/Kosovas. Noskaidro, kas ir tavas valsts CEEPUS birojs;

- "Erasmus Western Balkans" (ERAWEB) ir kopīga mobilitātes programma, ko piedāvā astoņas Rietumbalkānu augstskolas un sešas ES augstskolas. Tās mērķgrupa ir pēcdoktorantūras stipendiāti, kuri vēlas studēt, pasniegt un veikt pētījumus medicīnas un veselības zinātņu jomā ārvalstīs. Par to, kā pieteikties, uzziniet šeit.

 

Ja esat no Rietumbalkānu valsts un nevēlaties piedalīties studentu apmaiņā, bet gribat kļūt par studentu, kurš iegūs pilnu grādu augstskolā Eiropā, pirms pieteikšanās jums ir jābūt augstākās izglītības diplomam. Piemēram, ja esat pabeiguši Belgradas universitāti, varat pieteikties studijām maģistratūrā vai doktorantūrā ārvalstu universitātē.

 

Uzziniet šeit, kā iegūt uzturēšanās atļauju studijām.