Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Sooviksid õppida välismaal?

Uuri, millised on vahetusprogrammid ja nõuded seoses Lääne-Balkani riikide ülikoolidega.

Veeda üks või kaks semestrit välismaal õppides ning rikasta oma kogemusi elades teises riigis, õppides uut võõrkeelt ja tutvudes teiste kultuuridega.

 

2014. aastal ühinesid Erasmus+ programmiga osaliselt Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Montenegro. Seejärel on enamik nende riikide ülikoolidest sõlminud kokkulepped Euroopa Liidu partnerülikoolidega. See tähendab, et üliõpilased, praktikandid ja akadeemiline personal saab veeta üks või kaks semestrit välismaa ülikoolis.    

 

Peale selle on mõnel ülikoolil kahepoolsed kokkulepped mitme väljaspool ELi asuva ülikooliga. Uuri oma ülikoolis rahvusvahelise koostöö eest vastutavast osakonnast, millistes projektides saaksid osaleda.

 

Doktori- ja järeldoktoriõppe programmides osalejatele pakutakse õpirändevõimalusi ka järgmiste programmide kaudu:

 

- Kesk-Euroopa ülikooliõppe vahetusprogramm (CEEPUS). Selle programmi kaudu pakutakse ühise kraadiõppe, eelkõige ühise doktoriõppe võimalusi Albaania, Austria, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Kosovo, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari üliõpilastele. Küsi lisateavet oma riigi CEEPUS-i büroost.

- Lääne-Balkani Erasmuse programm (ERAWEB). See ühine vahetusprogramm, milles osalevad kaheksa Lääne-Balkani ja kuus ELi ülikooli, on mõeldud järeldoktoriõppe programmides osalejatele, kes soovivad välismaal meditsiini- ja tervishoiuvaldkonnas õppida, õpetada või teadustööd teha. Lisateave taotlemise kohta.

 

Kui oled pärit Lääne-Balkanilt, kuid ei soovi osaleda üliõpilasvahetuses, vaid oled huvitatud mõne Euroopa ülikooli kraadiõppe üliõpilaseks saamisest, peab sul taotlemiseks olema lõpetatud kõrgharidus. Näiteks, kui oled lõpetanud Belgradi ülikooli, saad kandideerida välismaa ülikooli magistri- või doktoriõppesse.

 

Teave üliõpilase elamisloa taotlemise kohta.