Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Chcete studovat v zahraničí?

Přečtěte si o výměnných programech a o tom, co je třeba splnit, pokud se na ně hlásíte ze západobalkánských univerzit.

Co takhle strávit jeden či dva semestry na vysoké škole v zahraničí a naučit se cizí jazyk, setkat se s lidmi z různých kultur nebo si prostě zkusit žít v jiné zemi?

 

V roce 2014 se Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánie a Černá Hora částečně zapojily do programu Erasmus+. Od té doby má většina vysokých škol v těchto zemích dohodu s partnerskými vysokými školami v Evropské unii. Z toho vyplývá, že jako student, stážista nebo akademický pracovník můžete strávit jeden či dva semestry na vysokoškolské instituci v zahraničí.    

 

Kromě toho některé univerzity uzavřely dvoustranné dohody s více institucemi vysokoškolského vzdělávání i mimo EU. Informace o partnerstvích a programech, v jejichž rámci můžete studovat, vám podají oddělení mezinárodní spolupráce na vaší univerzitě.

 

V rámci mobility pro doktorandy i promované vědce existují další výměnné programy:

 

Středoevropský výměnný program pro vysokoškolské studium (CEEPUS). Tento program je zaměřen na společné studijní programy PhD pro studenty z Albánie, Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Srbska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska a Prištiny/Kosova. Obraťte se na národní knacelář CEEPUS ve vaší zemi.

- ERAWEB (Erasmus Západní Balkán). Tento společný program mobility nabízí osm západobalkánských univerzit a šest univerzit v EU. Zaměřuje se na promované vědce, kteří chtějí studovat, pedagogicky působit nebo se věnovat výzkumu v oblasti lékařství nebo zdravotních věd. Zde najdete informace, jak se přihlásit.

 

Jste-li ze země západního Balkánu a výměnného pobytu studentů se zúčastnit nechcete, ale máte zájem o vykonání celého řádného studia na vysoké škole v Evropě, muset být před podáním přihlášky držitelem osvědčení o vysokoškolském vzdělání. Na magisterské nebo doktorské studium na zahraniční vysoké škole se můžete zapsat, jestliže jste například absolvovali univerzitu v Bělehradě.

Přečtěte si, jak získat povolení k pobytu pro studenty.

Zveřejněno: čt, 23/06/2016 - 12:06


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz