Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Искате да учите в чужбина?

Намерете програми за обмен и научете какви са техните изисквания за кандидатстване от университети в Западните Балкани.

Прекарайте един или два семестъра в чуждестранен университет, обогатете познанията си, като научите чужд език, срещнете хора от различни култури или просто поживейте в друга страна.

През 2014 г. Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора поеха ангажимент да участват частично в програмата Еразъм+. Оттогава много университети в тези държави са сключили споразумения с университети партньори в Европейския съюз. Това означава, че като студент, стажант или научен работник можете да прекарате един или два семестъра във висше учебно заведение в чужбина.    

 

Освен това някои университети имат двустранни споразумения и с висши учебни заведения в страни извън ЕС. Просто трябва да проверите в отдела за международно сътрудничество във вашия университет в какви партньорства и програми можете да участвате.

 

Някои други възможности за обмен в рамките на мобилността за докторанти и стипендианти след придобиване на докторска степен са:

 

- Централноевропейска програма за обмен за университетско обучение (CEEPUS). Тази програма е насочена към съвместни научни степени, и по-специално съвместни докторски програми, за студенти от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словашката република, Словения и Прищина/Косово. Проверете в националното бюро на CEEPUS във вашата страна. 

 

- Еразъм — Западни Балкани (ERAWEB). Това е съвместна програма за мобилност, предлагана от осем университета в страни от Западните Балкани и шест университета в страни от ЕС. Насочена е към стипендианти след придобиване на докторска степен, които искат да учат, преподават и извършват изследователска дейност в чужбина в областта на медицината и науките за здравето. Как да кандидатствате можете да научитетук.

 

Ако сте от държава от Западните Балкани и предпочитате да не участвате в студентски обмен, но се интересувате от пълен цикъл на обучение в европейски университет, ще трябва да получите удостоверение за завършено висше образование, преди да кандидатствате. Ако например сте завършили университета в Белград, можете да се запишете за обучение за магистърска или докторска степен в чуждестранен университет.

Вижте как да получите разрешително за пребиваване за студент. 

Публикувана на: четв, 23/06/2016 - 11:59


Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!