Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Máte zájem o práci v EU?

Jak překonat překážky, přestěhovat se do Evropské unie a rozšířit si obzory

Uvažovali jste někdy o tom, že se za prací přestěhujete do EU, ale nevíte, čím začít? Brání vám v tom, abyste si našli zaměstnání v EU, jazyková bariéra nebo povinnost získat pracovní vízum?

 

Nebo jsou problémem případné náklady na cestu do EU nebo třeba to, jaký plat si vám zaměstnavatel může dovolit dát? Možná se o práci v zahraničí ucházíte poprvé nebo vám připadá obtížné práci získat, protože nemáte žádnou praxi. (Jak ale může získat praxi, když zaměstnavatelé nikoho bez praxe nechtějí?) Ano, to vše skutečně může být na překážku. Rozhodně se tím však nenechte odradit!

 

Kde začít

 

Velmi dobrým výchozím bodem jsou internetové stránky EURES, protože se na nich uvádějí všechna volná místa zveřejňovaná na oficiálních státních stránkách s pracovními místy v zemích EU. Mezi další celoevropské portály pracovních míst patří Eurojobs, Eurobrussels, Euractiv a Jobs Europe. Na internetu můžete kromě toho rychle najít mnoho dalších podobných stránek z jednotlivých zemí.

 

Mnoho velkých nadnárodních společností také inzeruje volná pracovní místa na svých internetových stránkách, a proto je dobré sledovat stránky společností, kde máte zájem pracovat. Někdy je pro větší nebo nadnárodní společnosti snazší zaměstnat někoho ze zahraničí a pomoci s vyřízením nezbytných povolení a víz. I v neanglicky mluvících zemích je kromě toho pracovním jazykem v nadnárodních společnostech ve stále větší míře angličtina, což vám, pokud tento jazyk umíte, může také ulehčit situaci.

 

Jak už bylo řečeno výše, může být někdy obtížné najít výdělečné zaměstnání, když nemáte předchozí pracovní zkušenosti. Dobrým způsobem, jak v praxi použít, co jste se naučili ve školních lavicích, je účast na stáži nebo na dlouhodobém projektu dobrovolné činnosti. Ověříte si, jaká činnost vám vyhovuje. A i když to není ničím zaručeno, někdy bývá stážistům nebo dobrovolníkům nabídnuto i pracovní místo na plný úvazek.

 

Vedle komerčních společností existuje rovněž možnost dobrovolnou činnost nebo stáž absolvovat v nevládní organizaci, což může být také přínosné (samozřejmě záleží, ve kterém oboru byste chtěli pracovat).

 

Stáže můžete začít hledat na unijním portálu Drop’ pin, kde se zveřejňují volná místa stáží v celé Evropě. Databáze stáží uvádějí také internetové stránky sítě Erasmus Student Network a portály Eurodesk a Eurasmus.

 

Pokud se chcete věnovat dobrovolné činnosti, podívejte se na stránky Evropského portálu pro mládež, kde je uvedena databáze projektů Evropské dobrovolné služby, které hledají mladé dobrovolníky – pomocí filtrů si vyhledáte ty projekty, které nabírají mladé lidi z vaší země. Možnosti dobrovolné činnosti také nabízí Sdružení evropských organizací dobrovolné služby .

 

Kromě toho většina členských zemí Unie má své sítě organizací, které poskytují možnosti dobrovolné činnosti. Mnoho těchto sítí lze najít prostřednictvím Evropského dobrovolnického centra. Mnoho nevládních organizací inzeruje stáže a možnosti dobrovolné činnosti na svých vlastních internetových stránkách.

 

Možná, že budete mít také zájem o projekty školicí mladé vedoucí pracovníky.

O zaměstnání a stážích se velmi často diskutuje na internetových stránkách expatriantů, takže projděte i tyto typy stránek, zejména pak ty, které se týkají měst, kam byste se chtěli přestěhovat.

 

Krátkodobá práce

 

Pokud chcete pracovat v zahraničí pouze krátkodobě, možná, že vhodné příležitosti najdete zde: Jobs Abroad a Transitions Abroad. Práci na omezenou dobu lze nalézt ve většině zemí EU.

 

Práce a prázdniny jsou samozřejmě něco diametrálně odlišného –  proč ale nevyužít část volného času k rozvoji svých dovedností a zároveň si něco nevydělat? Sezónní práce může pomoci studentům i nezaměstnaným. Inspiraci pro práci během letních nebo zimních prázdnin vám třeba poskytne tento článek.

 

Práce s dětmi, výuka jazyků

 

Pokud máte rádi děti, pak je dobrým řešením pracovat jako au pair. Tato práce zahrnuje péči o děti a pomoc v domácnosti, přičemž se poskytuje ubytování a peněžitý příspěvek, a představuje vynikající příležitost naučit se jazyk dané země a poznat její kulturu. Stránek nabízejících práci au pair existuje velmi mnoho.

 

Zajímavým způsobem, jak spojit práci a pobyt v zahraničí, je učit  angličtinu. Je však nutné mít na paměti,  že mnoho jazykových škol a podobných organizací v evropských zemích, kde se nemluví anglicky, vyžaduje pro tuto práci certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language).

 

Pracovní povolení, povolení k pobytu a víza

 

Imigrační předpisy se v jednotlivých zemích EU liší. Přehledné informace pro ty, kteří chtějí přijít do EU pracovat nebo absolvovat neplacenou stáž či dobrovolnou činnost, poskytuje portál EU o přistěhovalectví, který podrobně informuje o tom, jaké podmínky musíte splnit, jaké dokumenty je nutné předložit a jaká povolení k pobytu je potřeba obdržet.

 

Na portálu jsou také k dispozici odkazy na konkrétní pravidla, která uplatňují jednotlivé země EU.

 

Informace můžete také získat na stránkách velvyslanectví země, do které se chystáte.