Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Připravte se na cestu do Evropské unie

Vyplňovat formuláře není zrovna nejzábavnější. Když si ale připravíte formality předem, může se vám to na cestách do EU hodit!
Byrokracii se často nedá vyhnout. A mnohdy jsou administrativní záležitosti zdlouhavé a člověk se s nimi může dost natrápit: Když už se zdá, že máte všechno, co je potřeba, zase se ještě objeví nějaké potvrzení navíc, které vyřízeno nemáte... Neztrácejte nervy! Uvidíte, že nakonec vyjedete a vše si bezezbytku užijete. Nestojí za to cestu vzdát kvůli byrokratickým problémům. My vám je pomůžeme vyřešit.

 

Uznávání diplomů

Ve většině případů je možné získat dokument porovnávající vaši kvalifikaci s kvalifikací, která jí odpovídá na území země EU, kam se chcete přestěhovat. Obraťte se na centrum ENIC/NARIC v zemi, do které směřujete. Mějte na paměti, že za národní vzdělávací systémy odpovídají samy členské státy, které přitom uplatňují různé vnitrostátní předpisy, což se týká i rozhodování o uznávání akademických kvalifikací získaných v jiných zemích.

Cestovní doklady

Chystáte-li se cestovat do zahraničí v rámci EU nebo pokud vstupujete na území EU, musíte mít cestovní pas, který je platný po dobu tří měsíců po plánovaném datu odjezdu z EU a který byl vydán před méně než deseti lety. 

 
Pokud potřebujete vízum (viz níže), musíte se obrátit na konzulát nebo velvyslanectví země, kterou se chystáte navštívit. Pokud jde o vízum do země z tzv. schengenského prostoru, budete automaticky moci vstoupit i na území ostatních zemí tohoto prostoru. Za rovnocenné schengenskému vízu se považuje i platné povolení k pobytu v kterékoli zemi schengenské dohody. Naopak, pokud chcete navštívit zemi mimo schengenský prostor, budete potřebovat příslušné vízum, protože na jejích hranicích budou probíhat pasové kontroly. 

 

Občané některých zemí vízum pro návštěvu EU, která nepřesáhne 3 měsíce, nepotřebují. Seznam zemí, jejichž státní příslušníci potřebují vízum k návštěvě Spojeného království nebo Irska, se trochu liší od toho, který uplatňují jiné členské státy, a lze jej najít na internetových stránkách státní správy Spojeného království, resp. Irské republiky.

 
Cestovní pojištění

 

I když nejste příslušníkem třetí země, ale máte trvalý pobyt na území některého členského státu EU, můžete zažádat o evropský průkaz zdravotního pojištění, popř. o dočasné náhradní potvrzení. Vystavit by vám ho měla vaše zdravotní pojišťovna ještě před vycestováním, a to bezplatně. Evropský průkaz zdravotního pojištění nicméně nelze použít v případě lékařské péče v Dánsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku.

 

Upozornění: Průkaz nezaručuje bezplatnou péči. Systém zdravotnictví je v každé zemi úplně jiný a některé služby, za které neplatíte v domovské zemi nic, nemusejí být poskytovány bezplatně v jiných zemích. V jednotlivých členských státech se může lišit i doba platnosti průkazu.

A vyrážíme na cesty

Když je vyřízeno vše potřebné, můžeme vyrazit. Ať už se během cesty budete pohybovat po více destinacích, nebo spíš pobývat na jednom místě, nevyhýbejte se těm, kdo mají největší přehled: místním. Buďte otevření a nepodléhejte zažitým předsudkům a mylným představám a cestu si užijte se vším všudy. Na tom, že jsme v cizině, je totiž nejlepší to, že můžeme poznat nové kultury a myšlenky – právě tak prožijeme hlubší zkušenost z daných míst a budeme z nich intenzivnější a autentičtější zážitek.

Předtím, než se vydáte na cestu, si ji možná budete chtít trochu naplánovat. Podívejte se na stránky visit Europe, kde například najdete, jak se po Evropě přepravovat (železnice, nízkonákladové letecké společnosti atp.). Můžete také získat nápady na zajímavé volnočasové aktivity nebo se nechat inspirovat příběhy dalších cestovatelů po evropských městech. Cestu si můžete naplánovat také s průvodcem let's Go, který celý napsali studenti a ve kterém najdete spoustu neocenitelných zkušeností a tipů.

Ve městě, kam jste se přistěhovali, pravděpodobně nebudete jediný cizinec. Na celém světě existují různé skupiny expatriantů, které vám mohou pomoci s mnoha praktickými věcmi a které lze snadno nalézt na internetu.

Zveřejněno: út, 02/08/2016 - 17:11


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz